Categorie: Ontslagrecht 2015

Ook volledige transitievergoeding bij bijna-pensioen

Door: Marleen van Beek
15/10/2018

Zit je als werknemer vlak voor je pensioen en word je ontslagen? Dan heb je toch gewoon recht op de volledige transitievergoeding. Ook al is deze vergoeding wellicht hoger dan het misgelopen loon. Dit heeft de Hoge Raad bepaald. Docent De zaak werd aan het rollen gebracht door een docent die werd ontslagen wegens langdurige […]

Hogere ontslagvergoeding dan verplicht

Door: Marleen van Beek
24/09/2018

Een groot deel van de werkgevers geeft bij ontslag werknemers wel eens een hogere transitievergoeding mee, dan eigenlijk verplicht is. Dit meestal uit praktische overwegingen en om de gang naar de rechter te voorkomen. Ruimhartig Veel organisaties zijn ruimhartig als het gaat om transitievergoedingen. Dit blijkt uit het Trendonderzoek Salarisprofessionals 2018 van het Nederlands Instituut […]

Minder ontslag via de rechter

Door: Marleen van Beek
10/02/2017

Het aantal mensen dat via de rechter werd ontslagen was in 2015 al dalende. Toen werden er 5600 mensen via de kantonrechter ontslagen. Dit waren er 1600 minder dan het jaar daarvoor. Toen werden er maar liefst 7200 mensen ontslagen vanwege een arbeidsconflict of onvoldoende functioneren. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor […]

Kinderen naar huis door Wet werk en zekerheid

Door: Marleen van Beek
14/10/2016

Veel basisscholen geven aan dat zij sinds de ingang van de nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) noodgedwongen kinderen naar huis moesten sturen door gebrek aan invalleerkrachten. Dit zegt een groep onderwijsbestuurders. Contract Sinds het ingaan van de nieuwe wet is het zo dat invalleerkrachten maximaal zes tijdelijke contracten krijgen in drie jaar tijd. Hierna […]

WWZ niet gunstig voor horecawerknemer

Door: Marleen van Beek
04/12/2015

Sinds de invoer van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) kunnen werknemers in de horeca een vaste aanstelling wel vergeten. De wet die bedoeld is om de rechten van flexwerkers en uitzendkrachten te versterken zorgt ervoor dat horeca-ondernemers op grote schaal payroll-constructies toepassen om vaste contracten te vermijden. Toename payrollconstructies “Sinds de invoering van de […]

Geen problemen nieuwe regels WW

Door: Redactie NAB
05/08/2015

Tot op heden zijn er geen problemen ontstaan door de nieuwe regels van de WW. Sinds de invoering van de tweede fase van de wet Werk en zekerheid op 1 juli moeten werklozen maandelijks doorgeven of ze bijverdiensten hebben gehad. Wanneer mensen dit niet doorgeven ontvangen ze geen uitkering. Ondersteuning bij UWV Het UWV was […]

Veel ontslagaanvragen op 29 en 30 juni

Door: Redactie NAB
23/07/2015

In de laatste twee dagen van juni kwamen er ongekend veel ontslagaanvragen binnen bij het UWV. Werkgevers maakten op deze manier massaal gebruik van het oude ontslagrecht. Het nieuwe ontslagrecht wat per 1 juli in is gegaan is voor veel kleine bedrijven ongunstiger. Binnen het oude ontslagrecht was een ontslagzaak goedkoper. In de laatste dagen […]

Kamer heeft twijfels nieuwe flexwet

Door: Redactie NAB
07/07/2015

Per 1 juli is de volgende fase van de Wet Werk en Zekerheid ingegaan. De WWZ heeft als doel dat medewerkers sneller in dienst worden genomen. Echter voor seizoenswerkers lijken de regels lastig toepasbaar. Werkgevers zouden de seizoenswerkers dan in dienst moeten nemen terwijl ze maar paar maanden in het jaar werkzaam zijn. Minister Asscher […]

Stijging aantal flexwerkers

Door: Redactie NAB
02/06/2015

De afgelopen tien jaar is het aantal flexwerkers sterk gestegen. Een flexwerker wordt flexibel ingezet en heeft geen vast contract. In 2004 bestond de arbeidsmarkt voor 15% uit flexwerkers, in 2014 is dit aantal toegenomen tot 22%. Dit blijkt uit cijfers uit een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO. Verschillen […]

Ontslaan voor of na 1 juli

Door: Marleen van Beek
27/03/2015

Vanaf 1 juli gaat er heel wat veranderen op het gebied van ontslag. We zijn nu op het punt beland dat werkgevers hier heel bewust over na gaan denken. Zullen we nu gaan ontslaan of nog even wachten tot na 1 juli. Goedkoper en eenvoudiger Voor werkgevers wordt het goedkoper en in sommige gevallen eenvoudiger […]