“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Vanaf 1 januari 2020 gaat er het nodige veranderen in de berekening van de transitievergoeding. Daarnaast zal voortaan iedereen recht hebben op een vergoeding. Wij zetten de belangrijkste veranderingen voor je op een rijtje.

Iedereen een transitievergoeding

Iedere werknemer kan aanspraak maken op een transitievergoeding. Hoe lang je in dienst ben geweest, maakt daarbij niet meer uit. Zelfs als je in je proeftijd wordt ontslagen of bij het niet verlengen van een tijdelijk contract, heb je recht op een vergoeding. De vergoeding zal dan natuurlijk niet erg hoog zijn. Een voorbeeld: ben je een maand in dienst geweest, dan zal je een vergoeding mee moeten krijgen van (1/3 x maandsalaris)/12. Heb je een brutosalaris van 2.500 euro, dan krijg je 69,44 mee.

Lagere vergoeding voor lange dienstverbanden

Was je langer dan tien jaar in dienst, dan kon je aanspraak maken op een hogere vergoeding. De jaren na de eerste tien jaar bouwde je meer rechten op. Deze hogere opbouw komt te vervallen. Dit betekent dat werknemers met een lang dienstverband een minder hoge transitievergoeding mee zullen krijgen.

Compensatie transitievergoeding na ziekte

Ben je twee jaar ziek geweest en krijg je uiteindelijk ontslag, dan heb je recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding gaf in het verleden nogal wat problemen. Veel werkgevers zaten er niet op te wachten om deze transitievergoeding uit te betalen en besloten daarom om de zieke werknemers maar gewoon in dienst te houden. Gelukkig is hier nu een oplossing voor. Werkgevers krijgen in ieder geval vanaf april een compensatie van het UWV als zij een arbeidsongeschikte medewerker moeten ontslaan. Zij krijgen het geld van de transitievergoeding dus terug. Deze regeling gaat met terugwerkende kracht gelden voor alle ontslaggevallen op of na 1 juli 2015. Dit maakt een eind aan de zogenaamde slapende dienstverbanden.

Compensatie beëindigd bedrijf

Krijg je ontslag omdat het bedrijf waar je werkt wordt gesloten wegens ziekte van de eigenaar of als de eigenaar met pensioen gaat? Ook dan krijgt de werkgever een compensatie voor de transitievergoeding die aan jouw moet worden uitgekeerd.

MKB-regeling

Naast bovenstaande punten werd in 2015 al besloten dat per 2020 de MKB-regeling zou stoppen. Bedrijven tot 25 werknemers konden een deel van de dienstjaren buiten beschouwing laten bij het berekenen van de transitievergoeding. Dit komt te vervallen. Alle dienstjaren tellen vanaf 1 januari 2020 weer mee.

Kosten in mindering brengen

Naast bovenstaande regelingen wordt er ook gesproken over het creëren van een mogelijkheid voor werkgevers om gemaakte kosten voor bijvoorbeeld opleidingen in mindering te brengen op de transitievergoeding. Dit is nu nog niet definitief.

Nieuwe berekening

Wil je weten waar jij aanspraak op zou kunnen maken qua transitievergoeding en verwacht je in 2020 je baan kwijt te raken? Maak nu alvast een berekening volgens de nieuwe regels via onze berekenmodule.