“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Afwijking ontslagvolgorde

  • Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen moet de werkgever een bepaalde ontslagvolgorde aanhouden.
  • Mag jij wel ontslagen worden? Wij bekijken het voor je!
9,5
Klanten vertellen

1294 beoordelingen

Lees voor

Wil de werkgever mensen ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen, dan mag hij niet zelf kiezen wie er ontslag krijgen. Hij heeft zich te houden aan een bepaalde ontslagvolgorde die wordt bepaald door het afspiegelingsbeginsel. Maar zijn er afwijking van de ontslagvolgorde mogelijk? Wij zetten het voor je op een rijtje. 

Afwijking ontslagvolgorde

Helaas gebeurt het regelmatig dat werkgevers zich niet houden aan de ontslagvolgorde die door het afspiegelingsbeginsel wordt bepaald. Hierdoor krijgen er soms mensen ontslag, die dus eigenlijk helemaal niet aan de beurt zijn om ontslag te krijgen.

De werkgever bekijkt met wie hij het liefste door zou gaan en doet de mensen van wie hij afscheid wil nemen een voorstel om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan. In dat geval komt het UWV hier niet bij om de hoek kijken. Ga jij als werknemer vervolgens akkoord met het ontslag, dan kan het dus best zijn dat je volkomen onterecht ontslagen bent. Toch kan je hier dan niets meer tegen doen.

Gaat het niet goed met het bedrijf en krijg jij een voorstel van de werkgever? Check dan dus altijd eerst het afspiegelingsbeginsel. Ben jij eigenlijk niet aan de beurt, dan kan je overwegen om niet te tekenen of proberen een extra hoge transitievergoeding uit te onderhandelen. 

Sigrid brandt

Ben jij benieuwd of jij wel ontslagen mag worden? Bel gerust voor gratis advies!

Of bel ons voor vragen op 088-6002800
gebruikelijke belkosten

Wanneer mag een werkgever afwijken van de ontslagvolgorde

Er zijn nog een aantal situaties waarin een werkgever mag afwijken van het afspiegelingsbeginsel. 

  • Als een werknemer onmisbaar is. Dit is een werknemer met bepaalde kennis of vaardigheden die heel belangrijk zijn voor het bedrijf. De werkgever moet dit wel bij het UWV kunnen aantonen.
  • Is een werknemer van het bedrijf ergens anders gedetacheerd en is deze opdrachtgever heel erg tevreden? Dan kan het zijn dat de opdrachtgever deze werknemer niet wil missen en ook niet wil dat hier iemand anders voor in de plaats komt. Kan de werkgever dit aantonen, dan kan hij van de ontslagvolgorde afwijken. 
  • Werknemers met een arbeidsbeperking kunnen bij het toepassen van het afspiegelingsbeginsel buiten beschouwing worden gelaten. 
  • In de cao kan zijn opgenomen dat een werkgever de mogelijkheid heeft af te wijken van het afspiegelingsbeginsel. Het kan zijn dat er in de cao is opgenomen dat er een ander selectiesysteem wordt toegepast. Bijvoorbeeld op kwaliteit. 

Juridische hulp

Krijg jij te maken met ontslag om bedrijfseconomische redenen? Ga er dan niet zomaar vanuit dat alles wel klopt. Heb je hier hulp bij nodig? Neem vrijblijvend contact op met onze juridische medewerkers voor gratis juridisch advies!

Meer informatie