“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Andere afwijkingen ontslag

9,3
Klanten vertellen

433 beoordelingen

Lees voor

Voor het afwijken van de volgorde van het ontslag kan de werkgever geen andere redenen aandragen. Ziekte en disfunctioneren zijn bijvoorbeeld geen redenen om het afspiegelingsbeginsel of dienstjarenbeginsel niet in acht te nemen. Deze redenen kunnen wel op zich een grond zijn om een vergunning te krijgen, dus los van de economische grond (zie hieronder).

Projectmatige werkzaamheden

Voor medewerkers die projectmatig werkzaam zijn voor een schoonmaakbedrijf is ook bijlage A van het delegatiebesluit van belang (Ontslagbesluit bijlage A). Voor het aanvragen van ontslagvergunningen binnen de uitzendbranche dient er rekening gehouden te worden met bijlage B van het Ontslagbesluit.

Geen bezwaar tegen ontslag

Bij uitzondering doet de situatie zich voor, dat een medewerker die op grond van zijn dienstjaren niet voor ontslag in aanmerking komt, geen bezwaar heeft tegen het ontslag. In dat geval kan er een verzoek ingediend worden bij het UWV WERKbedrijf (voorheen het CWI) om van de volgorde af te wijken, wat niet zonder meer wordt toegewezen. De werkgever zal bij dit verzoek een verklaring van geen bezwaar moeten overhandigen, waarin de medewerker ook aangeeft dat hij ermee bekend is dat hij zonder die verklaring niet voor ontslag wordt voorgedragen (gezien de duur van zijn dienstverband).

Juridische hulp

Neem vrijblijvend contact op met onze juridische medewerkers wanneer je vragen hebt of hulp kunt gebruiken.

 

Meer informatie