De directeur van een bedrijf is verantwoordelijk voor de uiteindelijke resultaten. Vallen deze resultaten tegen, dan kan het zijn dat de directeur hiervoor verantwoordelijk wordt gesteld en uiteindelijk wordt ontslagen. Het ontslag van een directeur heeft nogal wat impact op het bedrijf. Er komt iemand anders aan het roer en de kans is groot dat deze nieuwe bestuurder het heel anders gaat aanpakken. Op welke manier ontslag van de directeur kan plaatsvinden is afhankelijk van de rechtspositie van de betreffende persoon. Er zijn namelijk twee soorten directeuren.

Ontslag titulair directeur

Een titulair directeur is wel directeur, maar is daartoe niet officieel benoemd. Eigenlijk ben je in zo’n geval ook gewoon een werknemer, in dienst van het bedrijf. Een titulair directeur heeft daardoor een betere ontslagbescherming dan een statutair directeur en kan dus op dezelfde manieren worden ontslagen als een gewone werknemer. De volgende manieren zijn hierin mogelijk:

Ontslag statutair directeur

Ontslag van een statutair directeur ligt anders. Een statutair directeur is iemand die door de aandeelhouders of de raad van commissarissen is benoemd. Hierdoor heeft een statutair directeur ook een bijzondere rechtspositie en loopt het ontslag op een andere manier dan bij een gewone werknemer of bij een titulair directeur. Alles over het ontslag van een statutair directeur vind je op de pagina statutair directeur.