“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen

We werken steeds meer thuis. Dit zorgt ervoor dat ook problemen de kop op steken. Want hebben we eigenlijk nog wel eens echt vrije tijd of staan we altijd maar aan? Om ervoor te zorgen dat mensen er niet aan onderdoor gaan wil de PvdA dat werknemers het recht krijgen om onbereikbaar te zijn.

Onbereikbaarheid in de wet

De PvdA wil het recht op onbereikbaarheid vastleggen in de wet. Kamerlid Gijs van Dijk dient een initiatiefwetsvoorstel in bij de Tweede Kamer. Wat houdt dit in? Wie thuis werkt, moet op gezette tijden onbereikbaar zijn voor het werk. Van Dijk hoopt op steun van de meerderheid. GroenLinks en D66 zijn in ieder geval voor. Zij hadden het recht om onbereikbaar te zijn ook opgenomen in hun verkiezingsprogramma.

Werk en privé

Er moet in ieder geval de mogelijkheid zijn om erover te praten of afspraken over te maken. Er is namelijk veel kans dat werk en privé te makkelijk door elkaar heen lopen. Door het thuiswerken blijkt dat de werknemer sneller nog mailtjes leest, beantwoordt, appjes ontvangt of gebeld wordt op vrije dagen. Hierdoor ligt een burn-out al gauw op de loer.

Van Dijk: ‘Nederlanders hebben het afgelopen jaar veel thuis gewerkt. Ze hebben ’s nachts nog mail beantwoord omdat ze overdag hun kinderen moesten helpen met hun schoolwerk. De scheiding tussen werk en privé is steeds vager geworden. Na werktijd verdien je de kans om je hoofd even leeg te maken. Ik vind dat je werkgever dan niet kan verlangen dat je reageert op mail, telefoon of berichtjes. In Frankrijk staat dat al in de wet.’

Burn-out beroepsziekte nr. 1

‘Meer dan een miljoen werknemers ervaren stress of burn-out klachten. Veel mensen zitten hierdoor langdurig ziek thuis.’ Van Dijk wijst erop dat burn-out een van de meest voorkomende ziekte in Nederland is. Het verzuim hiervan kostte in 2018 ruim drie miljard euro. Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) zocht uit dat werknemers en zelfstandigen die thuis werken vaker over- of langer doorwerken. Van Dijk wil daarom dat dit wordt opgenomen in de wet dat er afspraken gemaakt worden tussen werknemer en werkgever. Zodat duidelijk is wanneer je wel of niet bereikbaar bent voor werk. Gebeurt dit niet, dan kan een werkgever een waarschuwing krijgen. De Inspectie SZW zal dit bijhouden. Is er dan nog geen verandering, dan kan een mogelijke boete volgen voor de werkgever.

De Raad van State is kritisch over het voorstel

De Raad van State geeft juridisch advies voordat een wetsvoorstel naar het parlement gaat. Zij zijn kritisch. ‘Het is volgens het wetvoorstel niet nodig dat het beoogde gesprek tot afspraken leidt.’ Maar Van Dijk denkt dat het wel degelijk tot afspraken kan leiden, al is het al winst als werkgever en werknemer in ieder geval in gesprek gaan hierover. ‘Omdat er op dit moment weinig afspraken worden gemaakt over bereikbaarheid buiten werktijd, leidt dit wetsvoorstel er naar verwachting toe dat er meer wordt gesproken over preventie van werkgerelateerde stress van en bovendien tot meer afspraken over bereikbaarheid buiten werktijd.’

Wet op het recht op onbereikbaarheid

De Raad van State hekelt ook de werktitel ‘Wet op het recht op onbereikbaarheid’. ‘Deze titel suggereert dat werknemers met deze wet een (sociaal) grondrecht verwerven, terwijl het voorstel daar niet in voorziet.’ Van Dijk heeft de wetstitel volgzaam gewijzigd in ‘Wetsvoorstel over het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd.’

Van Dijk wil dat zijn voorstel wordt opgenomen in de arbeidsomstandighedenwet. Omdat die de vrijheid geeft aan bedrijven afspraken te maken die passen bij het werk. Of het nou dag of nacht werk is, lokaal of internationaal. Tevens staat er al in de Arbeidstijdenwet dat je recht hebt op rust, na het werken.