“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Een werknemer die een aanbod tot verlenging van zijn arbeidsovereenkomst afslaat, komt na een wetswijziging eerder dit jaar niet meer automatisch in aanmerking voor een WW-uitkering.

Januari 2012 is de wijziging in gegaan. Hierbij gaat het om de definitie van de door het UWV-Werkbedrijf gehanteerde verwijtbaarheidstoets van de Werkloosheidswet (WW). Voorheen was een werknemer verwijtbaar werkloos als het dienstverband werd beëindigd op verzoek van de werknemer, zonder goede reden of door toedoen van de werknemer. Het gevolg hiervan kon zijn dat het recht van de werknemer op een WW-uitkering verviel.

Verwijtbaar werkloos

Na de wijziging word je als werknemer ook als verwijtbaar gezien als je een aanbod tot verlenging van een tijdelijk contract afslaat. Door de weigering komt namelijk een einde aan het dienstverband. Dit kan betekenen dat het recht van de werknemer op een WW-uitkering vervalt.

Gevolgen uitspraak

Het UWV gaat er vanuit dat een werknemer voorkomt dat hij werkloos wordt. Het weigeren van een contractsverlenging is hierbij natuurlijk geen logische keuze. In de regels omtrent de WW staat dat een werknemer passende arbeid dient te aanvaarden. Om deze reden heeft de wetgever per 1 januari 2012 de WW gewijzigd.