“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Een op de drie vrouwen kan broek niet ophouden door deeltijd werken

16 nov, 2023 | Algemeen
9,5
Klanten vertellen

1299 beoordelingen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geeft aan dat één op de drie vrouwen niet in staat is om minimaal het bijstandsniveau te verdienen. Deze groep omvat meer dan 1,6 miljoen vrouwen. Het minimale bijstandsniveau komt neer op ongeveer €1080 netto per maand. Het feit dat een aanzienlijk aantal vrouwen nog steeds niet economisch zelfstandig is, ondanks decennia van emancipatie, is een zorgwekkende constatering. Onder de mannen haalt een op de vijf het bijstandsniveau niet.

Vrouwen werken meer uren

Interessant genoeg blijkt uit de Emancipatiemonitor van 2021 dat vrouwen, ondanks deze economische afhankelijkheid, steeds meer uren per week werken. In 2013 werkten vrouwen gemiddeld bijna 27 uur per week, en in 2021 is dit toegenomen tot een gemiddelde van 29,2 uur per week. Deze bevindingen roepen vragen op over de factoren die bijdragen aan het gebrek aan economische zelfstandigheid bij vrouwen. Mogelijk ligt dit aan de volgende aspecten: loonongelijkheid, beperkte toegang tot hogere posities of andere structurele en culturele barrières. Deze factoren kunnen bijdragen aan het feit dat veel vrouwen geen financiële onafhankelijkheid bereiken. Het is van belang dat deze kwesties worden aangepakt en dat beleidsmaatregelen worden genomen om gelijkheid op de arbeidsmarkt te bevorderen. Dan kunnen vrouwen niet alleen meer uren werken, maar kunnen ze ook een inkomen verdienen dat hen in staat stelt economisch zelfstandig te zijn.

Nederland kampioen deeltijdwerken

Opvallend feitje: Nederland is kampioen deeltijdwerken. Bijna zeven op de tien vrouwen werken minder dan 35 uur per week. En twee op de tien mannen werken minder dan 35 uur. De meningen over deeltijdwerken zijn sterk verdeeld. Vrouwen krijgen vaak kritiek dat zij ‘deeltijdprinsesjes’ zijn. Echter vinden sommige dit juist goed. Vrouwen zouden er juist voor de kinderen moet zijn. Deze uiteenlopende meningen maakt dat vrouwen vaak in een spagaat zitten.

Moeders gaan minder werken

Het is in Nederland gebruikelijk dat vrouwen minder gaan werken als zij moeder worden. Gemiddeld werken vrouwen zonder kinderen 35 uur per week. Na de geboorte van hun kind kiest 45% ervoor om minder te gaan werken of zelfs te stoppen met werken. Mannen daarentegen zeggen minder snel hun baan of uren op.