“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Per 1 juli 2015 zal er het nodige gaan veranderen m.b.t. de ontslagvergoeding. De ontslagvergoeding volgens de kantonrechtersformule (abc-formule) zoals wij die nu kennen komt dan te vervallen. Hiervoor in de plaats komt een nieuwe regeling.

Voorwaarden ontslagvergoeding 2015

De regels omtrent de ontslagvergoeding vanaf 1 juli 2015 zijn heel duidelijk. Ten eerste moet de medewerker minimaal 2 jaar in dienst zijn geweest bij het bedrijf. Hoe langer je in dienst bent geweest, hoe hoger de ontslagvergoeding. Of je een tijdelijk of vast contract hebt maakt hierbij niet uit. Je hebt sowieso recht op de vergoeding.

Berekenen ontslagvergoeding 2015

De hoogte van de ontslagvergoeding wordt per 1 juli 2015 op een andere manier vastgesteld, dan nu het geval is. Vanaf 1 juli gelden de volgende regels:

  • Per gewerkt jaar krijg je 1/3 maandsalaris.
  • Vanaf 10 jaar dienstverband krijg je een vergoeding van 1/2 maandsalaris per gewerkt jaar.
  • Is de medewerker ouder dan 50, dan geldt vanaf het 10e jaar dienstverband een vergoeding van een heel maandsalaris. Dit gaat echter alleen op als het bedrijf minimaal 25 werknemers heeft. Anders geldt de regel voor oudere werknemers niet. Deze regel loopt tot 2020.
  • De ontslagvergoeding is maximaal €77.000 euro (vanaf 1 januari 2017). Is het jaarsalaris meer dan €77.000 euro, dan ontvangt de werknemer maximaal een bruto jaarsalaris.

Transitievergoeding per 1 juli 2015

Het feit dat de ontslagvergoeding vanaf 1 juli 2015 verder gaat onder de naam transitievergoeding heeft geen directe gevolgen.  De naamswijziging moet vooral duidelijk maken dat ontslagen werknemers zich moeten richten op de toekomst. De manier waarop de vergoeding wordt uitgekeerd en besteed mag worden blijft hetzelfde. Wel zijn er fiscaal wat haken en ogen!

Geen recht op vergoeding

Je hebt geen recht op een ontslagvergoeding als:

  • Je minderjarig bent (jonger dan 18) en 12 uur per week of minder werkt. Je begint pas rechten op een vergoeding op te bouwen vanaf 18 jaar.
  • Er sprake is van een faillissement, het bedrijf onder curatele staat of in de schuldsanering zit.
  • Je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt.
  • Je op staande voet ontslagen wordt of op een andere manier verwijtbaar bent.
  • Je zelf ontslag neemt.

In 2015 gaat het ontslagrecht op verschillende punten veranderen. Zorg dat je op de hoogte bent van de veranderingen binnen het ontslagrecht.