“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Internist ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag

08 feb, 2022 | Algemeen, Wet & regelgeving
9,5
Klanten vertellen

1321 beoordelingen

Ineens heeft iedereen het erover: grensoverschrijdend gedrag. Bekende zangers, muzikanten en voetballers maken zich hier schuldig aan, maar ook minder bekende mensen kunnen soms hun handjes niet thuis houden. Zo boog het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Eindhoven zich over het beroep van een internist-oncoloog. Dit wegens onder meer grensoverschrijdend gedrag. Het ziekenhuis waar hij werkte heeft samen met een verpleegkundige een klacht ingediend tegen de arts.

Structureel grensoverschrijdend gedrag

Volgens het tuchtcollege heeft de internist zich structureel grensoverschrijdend gedragen ten opzichte van de verpleegkundige en andere collega’s. Hij zou collega’s ongewenst aanraken, stuurde seksueel getinte Whats-app-berichten en maakte seksueel getinte opmerkingen. De internist zei ook nog tegen een verpleegkundige dat ‘hij haar moest beoordelen, en zij dus moest oppassen want het ziekenhuis staat altijd achter hem’ vermeldt het college.

Niet bevoegd

Naast het grensoverschrijdend gedrag heeft de internist ook andere steken laten vallen. Zo liet hij een verpleegkundige zelfstandig consulten met patiënten houden en uitslagen van scans mededelen, terwijl zij daar niet voor bevoegd was. De internist heeft ook ongewenst in het dossier van een overleden moeder van zijn collega gekeken.

De internist bekende dat hij een verpleegkundige ‘een paar keer heeft omhelsd.’ Hij was zich er niet van bewust dat dit niet gewenst was. Volgens hem was de verpleegkundige weldegelijk geschikt, bevoegd en bekwaam voor de taken van de genoemde consulten.

Beroep niet meer uitoefenen

De internist moest eerder al een keer een coachingstraject volgen, omdat hij al eerder was aangesproken op zijn gedrag. Maar toch is hij tijdens en na het traject weer meerdere keren de fout in gegaan. Tijdens de zitting heeft de internist ook ‘maar beperkt inzicht getoond in zijn gedrag’ oordeelt het gezelschap. Het Tuchtcollege besloot dat hij zijn beroep niet meer mag uitoefenen.