“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1299 beoordelingen

Mag ik zomaar ontslagen worden als uitzendkracht? Heb ik recht op een transitievergoeding als uitzendkracht? Wettelijk is toch geregeld dat je na 3 jaar of 3 contracten een vast contract moet krijgen? Allemaal vragen die wij regelmatig krijgen van uitzendkrachten. Om wat duidelijkheid te krijgen leggen we je graag uit wat je precies moet weten als je werkt via een uitzendbureau.

Krijg ik na 3 jaar automatisch een vast contract?

Het is wettelijk geregeld dat je na 3 contracten of 3 jaar in dienst automatisch een contract voor onbepaalde tijd krijgt. Een vast contract dus. Voor uitzendovereenkomst gelden andere regels. Je hebt dus niet automatisch na 3 jaar in dienst te zijn geweest recht op een vast contract. Een uitzendovereenkomst kent fases.

De verschillende fasen en de rechten

Allereerst is het belangrijk om te weten dat er bij een uitzendconstructie verschillende fases zijn en dat elke fase weer andere rechten heeft.

Fase A: als je begint bij een uitzendbureau begin je doorgaans in de eerste fase. Deze fase duurt maximaal één jaar. Doorgaans staat er een uitzendbeding in jouw contract. Dit betekent dat jouw arbeidsovereenkomst eindigt zo gauw de opdracht eindigt. Heeft de opdrachtgever jou om welke reden dan ook, niet meer nodig? Dan eindigt automatisch jouw contract. Hier kun je als werknemer helaas niets tegen doen. Je kunt hiertegen niet in bezwaar of naar de rechter. Wel is het goed om te weten dat je niet verwijtbaar werkloos bent in dit geval en je behoud je WW-rechten.

Fase B: hoe langer je in dienst bent hoe meer rechten je op bouwt. Na een jaar kom je in fase B. Deze fase duurt maximaal 3 jaar of 6 contracten. In deze fase heb je als uitzendkracht recht op een contract voor een bepaalde tijd. In fase B heb je ook recht op loondoorbetaling zolang jouw contract loopt, ook als er geen werk voor je is.

Fase C: een fase C contract is een contract voor onbepaalde tijd. Je bent dan dus in vaste dienst van het uitzendbureau. Ook hier geldt dat je doorbetaald moet worden ook als er geen werk voor jou is.

Transitievergoeding en aanzegvergoeding

In tegenstellig tot wat vaak gedacht wordt, heb je als uitzendkracht wel degelijk recht op een transitievergoeding als jouw contract niet wordt verlengd. Hou dus goed in de gaten of deze bij jouw eindafrekening wordt uitbetaald. Ook bij uitzendovereenkomsten geldt dat de werkgever (het uitzendbureau) op tijd moet laten weten wat ze met jouw contract gaan doen als deze afloopt. Gaan ze verlengen of niet? Zijn ze te laat met aanzeggen? Dan kun je ook als uitzendkracht aanspraak maken op de aanzegvergoeding. Heb je geen transitievergoeding ontvangen? Download dan onze loonvorderingsbrief en stuur deze naar het uitzendbureau. Heeft het uitzendbureau jou te laat laten weten dat jouw contract niet wordt verlengd? Download dan onze voorbeeldbrief claimen aanzegvergoeding.