“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1338 beoordelingen

Heb je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en ga je met pensioen, dan krijg je geen transitievergoeding. Ben je als AOW-er werkzaam en word je ontslagen ook dan kun je fluiten naar je transitievergoeding. Leeftijdsdiscriminatie volgens een man die een zaak aanspande tegen zijn werkgeefster.

Verzoek afgewezen

De betreffende medewerker kwam in 2000 in dienst. Hij was toen 56 jaar oud. Hij kreeg toen de kans om deel te nemen aan een pensioenregeling, maar zag hiervan af. Dit omdat (door zijn leeftijd) de kosten niet meer opwogen tegen wat hij op kon bouwen aan pensioen. Uiteindelijk heeft de werkgeefster in 2015 een ontslagvergunning aangevraagd. Meneer was toen 71 jaar oud. De overeenkomst werd opgezegd. De werkgeefster ging vervolgens niet over tot betaling van de transitievergoeding, omdat dit niet verplicht is als iemand de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Meneer is het hier niet mee eens en ging naar de kantonrechter om alsnog een transitievergoeding te eisen. Dit verzoek werd door de kantonrechter afgewezen.

Hoger beroep

Meneer besloot zich er niet zomaar bij neer te leggen en ging in hoger beroep, omdat hij vond dat er sprake was van leeftijdsdiscriminatie. Een transitievergoeding is bedoeld om de gevolgen van het ontslag te compenseren of te verzachten. Deze compensatie wordt hem onthouden, vanwege zijn leeftijd. De werkgeefster gaf op haar beurt aan dat AOW-gerechtigden een vervangend inkomen ontvangen en niet langer zijn aangewezen op het verrichten van arbeid om in hun onderhoud te voorzien.

Regering

Volgens meneer heeft de regering hier een steek laten vallen. Zij hadden kunnen kiezen voor minder nadelige maatregelen. Zo was het mogelijk geweest om voor AOW-ers de transitievergoeding op een lager bedrag te stellen.

Hoge Raad

Met het argument leeftijdsdiscriminatie had meneer wel een punt. Het hof kwam er niet uit en is van plan om hierover een aantal vragen te gaan stellen aan de Hoge Raad. Aan de hand van deze vragen zal een besluit in deze zaak worden genomen