“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ik heb teveel salaris ontvangen. Moet ik dit terugbetalen?

24 mei, 2022 | Algemeen, Wet & regelgeving
9,5
Klanten vertellen

1319 beoordelingen

Het komt wel eens voor dat een werkgever teveel salaris aan de werknemer heeft betaald. Dit kan komen door een fout in de loonadministratie, een loonschaal die verkeerd is toegepast, een fout in de afdracht van de loonbelasting of sociale premies of omdat een werknemer in het tweede ziektejaar niet in loon is teruggezet. Het kan hierbij om aanzienlijke bedragen gaan, met name als de situatie meerdere jaren heeft geduurd. Kan de werkgever van jou eisen dat je het teveel betaalde salaris terugbetaalt?

Onverschuldigd loon

Uiteindelijk komt het er op neer dat jij loon hebt ontvangen dat je niet had moeten krijgen. In juridische termen heet dit onverschuldigd loon. De werkgever heeft jou iets betaald dat hij jou niet schuldig was. Je hebt geen recht op dit geld en dat betekent dat je het inderdaad zult moeten terugbetalen. Gaat het om een groot bedrag, dan is het verstandig om een betalingsregeling af te spreken met jouw werkgever. Het is ook mogelijk om het openstaande bedrag te verrekenen met toekomstige betalingen. Maak hier duidelijke afspraken over. Weiger je het geld terug te betalen, dan kan de werkgever eventueel een incassobureau inschakelen om het geld te vorderen.

Teveel salaris

In maart oordeelde de kantonrechter in Maastricht dat een ambtenaar van de Belastingdienst wist, of had kunnen weten dat hij teveel salaris had ontvangen. Met de werknemer was afgesproken dat hij in een bepaalde schaal terecht zou komen, maar hij werd ingeschaald op een hogere schaal. De schriftelijke vastlegging was al anders dan eerder besproken, en dit had voor de werknemer al een reden moeten zijn om aan de bel te trekken. Bovendien was het salaris van de nieuwe maand met meer dan €1.000 euro bruto gestegen. Deze stijging was zodanig spectaculair (bijna 40% gestegen) dat dit zonder meer aanleiding voor de werknemer had moeten zijn om te twijfelen aan de juistheid van dit salaris.

Je had het kunnen weten…

De terugvordering van de werkgever van het teveel betaalde salaris is dus terecht, omdat de werknemer wist, of redelijkerwijs kon weten dat hij teveel salaris ontving. Bovendien is het de werkgever toegestaan het salaris te wijzigen naar de correcte schaalindeling. De stelling dat dit een eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden is gaat niet op, aangezien sprake was van een evidente fout en de werknemer dat wist of kon weten.