“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Kan je zomaar via een vaststellingsovereenkomst je tijdelijke contract tussentijds beëindigen?

15 mei, 2023 | Arbeidsmarkt
9,5
Klanten vertellen

1321 beoordelingen

Zo nu en dan krijg ik een klant aan de lijn die een vaststellingsovereenkomst (VSO) heeft gekregen om een tijdelijk contract tussentijds te beëindigen. Kan dat zomaar? ‘Nee’, is hierop het korte antwoord.

Tussentijds opzegbeding

Wanneer de werkgever een tijdelijk contract wil beëindigen met een vso dan is het belangrijk om te controleren of in het contract een zogenaamd tussentijds opzegbeding is opgenomen. Staat dit tussentijds opzegbeding er niet in en de klant tekent de vaststellingsovereenkomst voordat het tijdelijk contract eindigt, dan krijgt hij van het UWV geen WW-uitkering. Het UWV bepaalt dit door een beroep te doen op artikel 19 lid 4 van de WW. Het UWV vindt dat de werknemer eerst zijn contract zonder tussentijds opzegbeding moet uitdienen voordat hij een beroep op WW van het UWV doet.

Uitspraak rechtbank

Het is allereerst mijn taak als jurist om de werknemer te informeren over de consequenties als hij akkoord wil gaan met de opzegging van zijn tijdelijke contract waar geen tussentijds opzegbeding in staat. Zo kan de werknemer een weloverwogen besluit nemen. Vaak blijkt de werkgever zelf ook niet op de hoogte te zijn van een eventuele weigering van de WW.

Uit de uitspraak van Rechtbank Amsterdam van 11 augustus 2021 blijkt dat je een ontbrekend tussentijds opzegbeding achteraf kunt opnemen in de vaststellingsovereenkomst. De rechtbank oordeelde dat de enige eis die aan een tussentijds opzegbeding wordt gesteld, het vereiste van schriftelijkheid is. Door een tussentijds opzegbeding alsnog op te nemen in een vaststellingsovereenkomst is aan het schriftelijksheidsvereiste voldaan. Je kunt een addendum laten toevoegen bij de arbeidsovereenkomst waarin partijen overeenkomen dat de overeenkomst tussentijds kan worden opgezegd. Artikel 19 lid 4 WW bepaalt niet wanneer het tussentijds opzegbeding moet zijn overeengekomen. De overeenkomst geldt zoals die ten tijde van de WW-aanvraag is. Een arbeidsovereenkomst kan namelijk tussentijds aangepast worden. De werknemer heeft dan wel recht op WW.

Wij controleren jouw VSO gratis!

Op basis van bovenstaande uitspraak overleg ik met de werkgever om de vaststellingsovereenkomst zo aan te passen zodat de werknemer, maar uiteraard ook de werkgever, met een gerust hart kan tekenen. Heb je een tijdelijk contract en heb je een vaststellingsovereenkomst gekregen, neem dan even vrijblijvend contact met ons op. Wij geven je gratis advies over je vaststellingsovereenkomst en als je dat wenst, pakken wij de onderhandeling met de werkgever voor je op.