“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Veel werknemers werken sinds het begin van het hele coronagebeuren in maart thuis. In veel gevallen bevalt dit eigenlijk best goed en besluiten werkgevers ook straks (als alles weer normaal is) hun personeel meer te laten thuiswerken. Heel fijn, maar hoe zit het met kosten. Als thuiswerker heb je natuurlijk wel een goede werkplek nodig en daarnaast maak je nu thuis kosten die je anders op kantoor zou maken. Denk hierbij aan koffie, elektriciteitsverbruik enz. De FNV gaat nu met werkgevers in onderhandeling over een thuiswerkvergoeding.

Thuiswerkregeling

Nu het thuiswerken steeds langer gaat duren besloot de FNV een onderzoek te doen om te bekijken of er behoefte is aan een thuiswerkregeling. Het onderzoek werd gehouden onder 9400 leden van de bond. Hieruit blijk dat vier op de vijf leden vindt dat er zo’n thuiswerkregeling moet komen. Zij hebben behoefte aan duidelijke afspraken over het thuiswerken ook op het gebied van privacy en de combinatie van werk en privé, maar willen daarnaast ook een vergoeding voor gemaakte kosten. Naar aanleiding van de uitkomst van dit onderzoek besloot de FNV zich hard te gaan maken voor zo’n regeling.

Cao’s

De FNV wil dat het onderwerp thuiswerken wordt meegenomen in de verschillende cao’s. Hierover zal binnenkort onderhandeld worden. Wat betreft de thuiswerkvergoeding geeft de FNV aan dat de hoogte hiervan per sector zal verschillen. De FNV vindt zo’n vergoeding op zijn plaats omdat thuiswerkers de nodige kosten maken. Ze zijn ruimte in huis kwijt en betalen meer aan gas, water en elektriciteit, doordat ze meer thuis zijn. Ook bijvoorbeeld de kosten voor koffie worden door werkgever uitgespaard als hun werknemers thuis werken. “Het kan niet zo zijn dat de kosten die de werkgever uitspaart nu deels voor rekening van de werknemer komen”, zegt FNV-bestuurder Kitty Jong.

Reiskosten

Werkgeversverenigingen kunnen zich niet goed vinden in het plan van de FNV. Zij geven aan dat werknemers inderdaad thuis kosten maken, maar dat hier tegenover staat staat zij geen reiskosten meer hebben. Een thuiswerkvergoeding kan, maar dan in plaats van een reiskostenvergoeding. Daarnaast geeft werkgeversorganisatie AWVN aan dat dit niet de tijd is om het hier over te hebben. “De grote vraag is hoe we deze crisis doorkomen en hoe het gaat met de gezondheid van bedrijven en het inkomen van werknemers. Daar zou de discussie nu over moeten gaan”, aldus Jannes van der Velde, woordvoerder van de AWVN.