“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen

Het UWV blijkt eigenlijk maar zelden te controleren of ontslagen werknemers die een uitkering krijgen, hier eigenlijk wel recht op hebben. Minister Wouter Kookmees komt met extra maatregelen.

Zelden controle

Op dit moment wordt er door het UWV maar zelden gecontroleerd wat de reden van de werkloosheid is. Deze gebrekkige controle leidt vervolgens tot grootschalige fraude. Het is een probleem waar vooral arbeidsmigranten misbruik van maken. Gek genoeg is het UWV hier al jaren van op de hoogte. Minister Koolmees ziet het probleem en wil dat er meer gecontroleerd wordt. Zo zal er strenger gecontroleerd worden of iemand die een uitkering ontvangt wel in Nederland is om werk te zoeken.

Verwijtbare werkloosheid

Normaal gesproken kom je alleen in aanmerking voor een uitkering als je buiten jouw schuld om je baan kwijt raakt. Word je verwijtbaar werkloos, doordat je bijvoorbeeld op staande voet wordt ontslagen of zelf ontslag neemt, dan zou je eigenlijk geen uitkering moeten kunnen krijgen. Maar ook op het punt verwijtbare werkloosheid laat het UWV heel wat steken vallen en wordt er nauwelijks gecontroleerd. De minister wil dat hier ook strenger mee om wordt gegaan.

Maatregelen

Koolmees geeft aan dat sinds 2006 de regels rondom verwijtbare werkloosheid zijn versoepeld. “Sinds die wetswijziging is het voor het UWV lastiger geworden om te controleren op wiens initiatief een arbeidsovereenkomst is beëindigd, als er sprake is van ontslag met wederzijds goedvinden. Een logische eerste gedachte is daarom om het niet-aanvechten van het ontslag opnieuw als criterium voor verwijtbare werkloosheid in te voeren. Dit zal wel grote administratieve lasten met zich meebrengen”, aldus Koolmees.

Arbeidspatronen

Een andere maatregel is het uitvoeren van data-analyses naar arbeidspatronen die kunnen wijzen op een verhoogde fraude-risico. ” Bijvoorbeeld het patroon waarin steeds zes of negen maanden wordt gewerkt en daarna drie maanden WW wordt uitgekeerd.”