“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

De afgelopen tien jaar is het aantal flexwerkers sterk gestegen. Een flexwerker wordt flexibel ingezet en heeft geen vast contract. In 2004 bestond de arbeidsmarkt voor 15% uit flexwerkers, in 2014 is dit aantal toegenomen tot 22%. Dit blijkt uit cijfers uit een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO.

Verschillen

Het aantal flexwerkers verschilt sterk per regio. In de grote steden is het aantal flexwerkers het grootste. Dit is zeer waarschijnlijk een gevolg van de verstedelijking. In vergelijking met Europsese steden stijgt in Nederland het aantal flexwerkers erg hard. Alleen in Spanje en Portugal stijgt het aantal flexwerkers sneller.

Twee soorten flexwerkers

Uit onderzoek blijkt dat er twee verschillende soorten flexwerkers zijn. Enerzijds zijn er flexwerkers die meerdere banen combineren omdat het afwisseling brengt. Deze diversiteit maakt hen tevredener en makkelijker inzetbaar dan werknemers met een vaste baan. Echter de andere groep flexwerkers, die om financiële redenen meerdere banen hebben aangenomen, zijn moeilijker inzetbaar. Deze werknemers hebben ook eerder last van burn-outs. Als werkgever kan het inhuren van flexwerkers dus verschillende gevolgen hebben.

Succes met flexwerkers

Een bedrijf met veel flexwerkers is het meest succesvol als ze hen opnemen in de bedrijfscultuur. Een medewerker die zich deelgenoot van het bedrijf voelt zal zich beter inzetten voor een bedrijf. Ook is het belangrijk dat een bedrijf goede toekomstperspectieven biedt aan een flexwerker. Hierbij kun je denken aan de mogelijkheid op een vast contract.

WWZ en flexwerkers

Met de Wet werk en zekerheid wil het kabinet het aantal flexwerkers terugdringen. Vanaf 1 januari mag in tijdelijke contracten met een looptijd van 6 maanden of minder al geen proeftijd meer worden opgenomen. Ook zijn werkgevers verplicht om een maand voor een tijdelijk contract afloopt aan te geven of het contract wordt verlengd ja of nee. Vanaf 1 juli 2015 krijgen flexwerkers al na twee jaar een vast contract in plaats van na drie jaar.