“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Vanaf 1 januari 2015 krijgen flexwerkers meer rechten. Om hen hiervan op de hoogte te stellen start het ministerie van Sociale Zaken een campagne. De campagne richt zich voornamelijk op jongeren via radiospotjes en online advertenties.

Door de nieuwe Wet Werk en Zekerheid wordt de rechtspositie van flexwerkers verbeterd. Zo komen flexwerkers na twee jaar in vaste dienst, mag er geen proeftijd meer in een tijdelijk contract van 6 maanden of korter worden opgenomen en is ook een concurrentiebeding in een tijdelijk contract niet meer toegestaan.

Het aantal flexibele contracten is de laatste jaren vooral bij jongeren flink toegenomen. Van 35% in 2002 naar 58% in 2013.

Wilt u meer weten over alle veranderingen in het ontslagrecht? Kijk dan op de pagina ontslagregeling.