“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Naast transitievergoeding ook schadevergoeding bij ontslag

03 jul, 2017 | Algemeen, Ontslagvergoeding
9,5
Klanten vertellen

1338 beoordelingen

Sinds het invoeren van de Wet werk en zekerheid (WWZ) is de ontslagvergoeding (tegenwoordig transitievergoeding) behoorlijk uitgekleed. Het bedrag dat je meekrijgt na ontslag is een stuk lager dan voorheen, toen de kantonrechtersformule (abc-formule) nog werd toegepast. Toch heeft de Hoge Raad nu een deel van de versobering van de ontslagvergoeding ongedaan gemaakt. In sommige gevallen gaan de persoonlijke omstandigheden van de werknemer toch weer meetellen. In dit geval is dat bij een ontslag op staande voet. Of de Raad hier bij andere vormen van ontslag ook op deze manier mee omgaat is nog niet duidelijk.

Schadevergoeding eisen

Ben je twee jaar of langer in dienst en word je ontslagen? Dan kom je sowieso in aanmerking voor een transitievergoeding. Wordt het ontslag echter op de verkeerde manier gegeven en handelt jouw werkgever in strijd met de wettelijke regels? Dan kun je via de rechter een schadevergoeding eisen voor het loon dat je misloopt en de eventuele gevolgen voor je verdere loopbaan.

Zaak van een kapster

De zaak kwam aan het rollen door een ontslagzaak van een kapster. De kapster was al sinds 1989 in dienst. In 2014 probeerde de werkgever haar te ontslaan en bood haar een vaststellingsovereenkomst, maar zonder een vergoeding. Mevrouw ging vanzelfsprekend niet akkoord en bleef gewoon in dienst. Ook de ontslagaanvraag bij het UWV werd afgewezen. Het was duidelijk dat de werkgever van haar af wilde. Uiteindelijk kwam het in de zomervakantie tot escalatie. Mevrouw had vrij gevraagd, maar had nooit een duidelijk antwoord gekregen. Zij ging dus gewoon in de weken die zij had gevraagd op vakantie. De werkgeefster besloot haar hierom per direct te ontslaan. Uiteindelijk kreeg de kapster naast de transitievergoeding ook een billijke vergoeding toegewezen. Hierdoor ontstond de discussie over de billijke schadevergoeding en heeft de Hoge Raad zich hierover geboden.

Substantieel bedrag

Voor werknemers die altijd goed hebben gefunctioneerd en die nog lang hadden kunnen doorwerken zal flink moeten worden betaald. Bij het toekennen van een schadevergoeding wordt vooral gekeken naar de schadelijke gevolgen van het ontslag voor de werknemer. De schadevergoeding moet een aanzienlijk bedrag zijn, waardoor de werkgever het in de toekomst wel uit zijn hoofd laat dit nog een keer te doen. Wil je in aanmerking komen voor zo’n extra vergoeding, dan moet je hiervoor wel naar de rechter. De rechter zal aan de hand van de zaak een bedrag bepalen. Dit bedrag kan nog al wisselen. Ook per rechtbank. Ze variëren van één tot 26 maandsalarissen.