“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1293 beoordelingen

Dreigt ontslag? Eindigt jouw dienstverband. Of komt uw partner thuis met de mededeling dat de werkgever gaat reorganiseren? Bijna iedereen in die omstandigheden zal direct op internet op zoek gaan naar de vraag wat zijn of haar rechten en plichten zijn. En als je tegenwoordig het woord ontslag intypt in google, dan krijg je direct de verwijzing naar de transitievergoeding. Dat is het nieuwe recht sinds 1 juli 2015. Toch moet je daar niet stoppen met zoeken, want de werkelijkheid is toch wat ingewikkelder.

Recht op transitievergoeding

Hebt u als werknemer nu wel of geen recht op een transitievergoeding? Het antwoord is ja en nee. Als uw werkgever u wil ontslaan en hij heeft daarvoor een goede reden, dan kan hij daarvoor naar het UWV gaan. Als het ontslag niet te maken heeft met de bedrijfsomstandigheden of met langdurige ziekte, naar de kantonrechter. Als het UWV of de kantonrechter van mening is dat het ontslag terecht is gevraagd, zal uw arbeidsovereenkomst tot een einde komen. In dat geval heeft u bijna altijd recht op de transitievergoeding. Maar wat als de werkgever eigenlijk geen goede reden heeft om u te ontslaan? Als bijvoorbeeld de werkgever van mening is dat u disfunctioneert terwijl u vindt u uw werk gewoon goed doet. Hoe zit het dan met de transitievergoeding?

Onderhandelingen

Een werkgever die van u af wil, maar daar eigenlijk geen goede reden voor heeft, zal het lastig krijgen bij de kantonrechter of bij het UWV. De kantonrechter kan de arbeidsovereenkomst niet ontbinden als hij niet van mening is dat er sprake is van een gegronde reden voor ontslag. En ook het UWV weigert de toestemming als bijvoorbeeld de bedrijfseconomische noodzaak niet voldoende is gebleken. Dat is natuurlijk een probleem voor de werkgever die soms om allerlei redenen toch van iemand af wil. In die situatie heeft u de mogelijkheid om te onderhandelen over een ontslagregeling die veel ruimer is dan de transitievergoeding. Bij Yuris Rechtshulp hebben we inmiddels ervaren dat door goed onderhandelen een regeling getroffen kan worden met veel meer vergoeding dan de wettelijke transitievergoeding. Deze afspraak kan worden opgenomen in de beëindigingsovereenkomst.

Kantonrechtersformule

In bijna alle gevallen waarbij twijfel is over de vraag of het ontslag terecht is, voeren wij succesvolle onderhandelingen. Daarbij is niet de transitievergoeding de inzet, maar de oude kantonrechtersformule (abc-formule). En we bereiken regelmatig dat de vergoeding bij ontslag veel hoger is dan u had uitgerekend met alle rekentools op internet. Een laatste voorbeeld was van een cliënt die van zijn werkgever het voorstel kreeg tot ontslag met daarbij een vergoeding van ruim € 28.000,-. Dat was al ruim meer dan de transitievergoeding, maar had onze cliënt goede redenen om te onderhandelen voor meer. Uiteindelijk kreeg onze cliënt ruim € 57.000,- en een veel langere opzegtermijn.

Hebt u ook een voorstel gekregen en vertrouwt u het niet? Bel dan gerust met Yuris Rechtshulp voor meer informatie.