“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Dat een werkgever iemand op staande voet mag ontslaan bij bijvoorbeeld diefstal of werkweigering weten de meeste mensen wel. Maar wist je dat je ook zelf ontslag op staande voet kan nemen? Er moet dan wel echt iets aan de hand zijn. In sommige gevallen kun je dan zelfs nog een transitievergoeding meekrijgen. In Den Bosch werd onlangs een zaak behandeld waarbij de werknemer ontslag op staande voet had genomen. Hij stapte naar de rechter om een transitievergoeding en een schadevergoeding te eisen en kreeg gelijk.

Arbeidsongeschikt

De werknemer werkt sinds 2009 bij de werkgever. De problemen beginnen als hij in 2016 arbeidsongeschikt wordt. De bedrijfsarts geeft aan dat de werknemer inderdaad om medische redenen arbeidsongeschikt is. Daarnaast zijn er niet-medische problemen die de re-integratie belemmeren. De bedrijfsarts geeft het advies om met elkaar in gesprek te gaan om een oplossing te vinden.

Discussies

Deze gesprekken lopen al snel uit op discussies over vakantie-uren, het inleveren van urenbriefjes en het wel of niet recht hebben op een dertiende maand. Ook over het opstellen van een plan van aanpak en het opstellen van de eerstejaarsevaluatie wordt flink gediscussieerd, maar uiteindelijk gebeurt er weinig. Pas na 15 maanden (het is ondertussen 2017) wordt er een mediator ingeschakeld. Dit loopt op niets uit. Eind 2017 adviseert de bedrijfsarts opnieuw om (wellicht via mediation) het conflict op te lossen.

UWV

De werknemer is niet blij met de manier waarop de werkgever zich opstelt en de voortgang en stapt naar het UWV. Het UWV is het met hem eens dat de werkgever tot zover niet genoeg heeft gedaan om meneer te laten re-integreren. Deze wordt dan ook op de vingers getikt.

Loon

Ondertussen wordt de situatie alleen maar vervelender. De werkgever besluit loon te gaan inhouden en betaald maar de helft van het maandsalaris. De werknemer start een kort geding om zijn achterstallige loon te ontvangen en krijgt gelijk.

Tweede spoor

Ineens lijkt er iets te gaan gebeuren als de werknemer een oproep krijgt voor een telefonische intake voor het tweede spoor. Dit zou de volgende dag al beginnen en is verplicht. De werknemer geeft gehoor aan de oproep, maar al snel blijkt dat er helemaal geen geschikte functie is waarin zij zou kunnen re-integreren. Sterker nog… hij zou ongeschoold werk moeten doen. Hij weigert en een loonsanctie volgt. Ook het UWV geeft aan dat het werk dat wordt aangeboden niet passend is en de werknemer start opnieuw een kort geding om zijn loon te krijgen.

Helemaal zat

Ondertussen is de werknemer het helemaal zat. Er volgt een verhitte mailwisseling, waarna de werknemer begin 2018 ontslag op staande voet neemt. Hij stapt naar de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Deze is het met de man eens dat er in dit geval sprake is van slecht werkgeverschap. De werknemer heeft inderdaad een dringende reden gehad om de arbeidsovereenkomst acuut op te zeggen. Ook heeft de werknemer recht op achterstallig loon, een transitievergoeding en een schadevergoeding.