“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Sinds de coronacrisis werken we veel meer thuis. Bij sommige bedrijven is het zelfs verplicht of zijn er regels ingezet om de besmettingen zo laag mogelijk te houden. De werkgever heeft ook de verantwoordelijkheid om het welzijn van zijn werknemers serieus te nemen. We versoepelen, maar het schijnt dat veel werkgevers hun werknemers ook in de toekomst toch (deels) thuis willen laten werken. Thuiswerken is here to stay!

Thuiswerken blijft, ook na de coronacrisis

Uit een enquête in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat bedrijven fors inzetten op thuiswerken, ook als de coronacrisis voorbij is. De enquête is afgenomen bij 1100 ondernemingen met meer dan honderd werknemers. Ongeveer 41% van de werkgevers die ondervraagd zijn, geven aan volgend jaar te willen investeren in thuiswerken. Daarnaast wil   40% de arbeidsomstandigheden voor hun thuiswerkende werknemers verbeteren. Het hybride-werken, deels thuis en deels op kantoor, heeft voorkeur voor veel werknemers. Ruim 70 procent kiest daarvoor meldt de vakbond FNV.

Flexibele werktijden en verduurzamen

Uit het onderzoek blijkt ook dat een kwart van de werkgevers voorstander is van flexibele werktijden. Daarnaast staan zij er ook voor open om het woon-werkverkeer te verduurzamen. Een derde van de ondernemers wil volgend jaar actie ondernemen om het woon-werkverkeer te verduurzamen. Dit doen zij door geld uit te geven aan laadpalen bij het werk en de aanschaf van elektrische auto’s te stimuleren.

Wel blijkt dat de ondernemers er over het algemeen niet op zitten te wachten het recht op thuiswerken officieel op te nemen in de wet. Zij regelen dit liever in de CAO.