“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Voor het eerst sinds 1992 ontvingen in juli meer vrouwen dan mannen een WW-uitkering. Zo zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In juli kregen 212.000 mannen een WW-uitkering tegenover 213.000 vrouwen. Sinds oktober 2014 neemt het aantal WW-uitkeringen voor mannen af, terwijl het aantal uitkeringen voor vrouwen juist groter wordt. Het aantal vrouwen dat een WW-uitkering ontvangt stijgt sinds halverwege 2009.

Reden

De stijging van het aantal vrouwen met een WW-uitkering heeft waarschijnlijk te maken met de afname van het aantal banen in bijvoorbeeld de zorg. In deze sector werken relatief veel vrouwen. Mannen zijn meer werkzaam in de economisch gevoelige sectoren, zoals de zakelijke dienstverlening. In deze sectoren gaat het juist beter.