“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Moeten overuren worden uitbetaald?

12 mrt, 2024 | Algemeen
9,5
Klanten vertellen

1293 beoordelingen

Als je overuren maakt heb je in beginsel het recht om deze uitbetaald te krijgen. Echter vertelt een recente juridische zaak een ander verhaal. Een werknemer ging naar de rechtbank om zijn uren uitbetaald te krijgen. De rechtbank stelde hem niet in het gelijk. Wat zijn eigenlijk de juridische regels rondom overwerken?

Casus overwerken

In deze specifieke zaak is de werknemer contractueel verplicht om maximaal 10 uur per week te werken. In de praktijk blijkt dat deze uren niet voldoende zijn om het werk tijdig af te ronden. De werknemer neemt vervolgens zelf het besluit om regelmatig extra uren te maken. In plaats van twee dagen per week te werken, voegt ze een extra dag toe. Na een jaar wordt haar contract niet verlengd. Ze informeert de werkgever over de nog openstaande overwerkuren. Ze heeft in totaal 70 uur overwerk staan. De werkgever weet van niets en vindt het vreemd. Hun vorige werknemer kon het werk namelijk wel in maximaal 10 uur per week afronden.

Uitspraak rechtbank

De werknemer vindt dat ze recht heeft om haar overuren uitbetaald te krijgen. Ze stapt naar de rechtbank. Tot haar teleurstelling oordeelt de rechtbank dat ze geen recht heeft op uitbetaling van de overuren. De redenering hierachter is dat de werkgever geen expliciete opdracht had gegeven voor het extra werk. Hierdoor zijn het geen rechtsgeldige overuren.

Hoe zit het met overuren?

Overuren moeten vergoed worden. Tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt. Deze afspraken kunnen bijvoorbeeld vast zijn gelegd in je cao. Ook is het handig dat je met je werkgever overlegt dat je overuren maakt. Anders heb je een grotere kans op een conflict. Dit wil je zien te vermijden. Overleg daarom met je werkgever en leg de overuren vast.

Houd je overuren bij!

Het bijhouden van overuren is van cruciaal belang. De EU-arbeidstijdenrichtlijn vereist een objectief en betrouwbaar systeem van werkgevers voor het vastleggen van de overuren. In Nederland staat deze regel vastgelegd in de Arbeidstijdenwet. Werknemers die overuren maken, kunnen een claim indienen als hun werkgever deze uren niet registreert. Deze regel geldt niet voor werknemers die meer dan drie keer het minimumloon verdienen.