“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1338 beoordelingen

De Wet Werk en Zekerheid zorgt voor veel veranderingen binnen het arbeidsrecht. Het hele ontslagstelsel gaat op de schop. Ook voor werknemers met een tijdelijk contract zullen de nodige zaken veranderen. Het doel hiervan is voornamelijk om de positie van flexwerkers te verbeteren.

Sneller vast contract

Zo zullen flexwerkers eerder aanspraak kunnen maken op een vast contract. Nu is het zo dat je als tijdelijke medewerker na drie jaar of na vier contracten een vast contract kunt krijgen. Vanaf 1 juli 2015 kom je na twee jaar al in vaste dienst. Daarnaast is het nu zo dat een werkgever je na je derde contract drie maanden kan wegsturen, waarna je weer overnieuw begint met een eerste tijdelijk contract. Deze zogenaamde opvolgingsperiode wordt nu zes maanden. Als je binnen die zes maanden weer aan het werk gaat voor de werkgever ben je automatisch in vaste dienst.

Proeftijd tijdelijke contracten

Heb je een contract van 6 maanden of minder, dan mag de werkgever geen proeftijd in het contract opnemen. Dit geldt ook voor een aansluitend contract. Deze regeling gaat in vanaf 1 januari 2015.

Concurrentiebeding

Per 1 januari 2015 mag er in tijdelijke contracten alleen nog in bijzondere omstandigheden een concurrentiebeding of relatiebeding worden opgenomen. De werkgever moet in zo’n geval schriftelijk aangeven dat het concurrentiebeding of relatiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Aanzegtermijn

Op dit moment is de werkgever niet verplicht het op tijd te melden als je contract niet wordt verlengd. Hierdoor kan het dus gebeuren dat je een dag van tevoren te horen krijgt dat je niet meer terug hoeft te komen. Vanaf 1 januari 2015 kan dit niet meer. Vanaf die datum is de werkgever namelijk verplicht om je minimaal een maand van tevoren te laten weten dat het contract niet wordt verlengd. Zo kom je niet voor verrassingen te staan en kun je op tijd op zoek naar een andere baan. Houdt de werkgever zich hier niet aan, dan zal hij je een maand extra loon moeten uitbetalen.