“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ieder jaar wordt de hoogte van de maximale transitievergoeding opnieuw onder de loep genomen. Dit heet indexering. Onlangs werd bepaald dat de maximale transitievergoeding in 2019 wordt verhoogd van €79.000 naar €81.000 euro.

Transitievergoeding

Werknemers die twee jaar of langer in dienst zijn hebben bij ontslag recht op een transitievergoeding. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van verschillende factoren. Belangrijk zijn:

  • de hoogte van het loon van de betreffende werknemer
  • zijn/haar leeftijd
  • het aantal werknemers binnen de organisatie
  • het aantal dienstjaren.

Er is een duidelijke berekenmodule waarin werknemers zelf kunnen berekenen wat zij mee zouden moeten krijgen. Er is overigens meestal wel onderhandeling met de werkgever mogelijk over het uiteindelijke bedrag.

Maximale transitievergoeding

De overheid heeft een maximum gesteld aan de hoogte van de transitievergoeding. In 2018 kon je als werknemer dan ook niet meer meekrijgen dan €79.000 euro bruto. In 2019 is dit bedrag door de overheid iets hoger ingeschaald. Namelijk op €81.000 euro bruto. Dit nieuwe maximum geldt alleen als als einddatum van de arbeidsovereenkomst 1 januari 2019 of later is.