“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Het gaat goed met de Nederlandse economie. Dat is dan ook te zien aan de werkgelegenheid. Er is een groot personeelstekort en de druk op werknemers neemt toe, waarschuwt vakbond CNV.

Dit blijkt uit een enquête onder ruim 2100 leden van CNV. Driekwart van de deelnemers geeft aan de werkdruk te zien toenemen.

Inhaalslag

Iedereen bezoekt weer zijn favoriete cafeetje of restaurant en het vliegverkeer komt ook weer op gang. Er zou een soort inhaalslag op gang komen, zo stelt Piet Fortuin, voorzitter van CNV. De economie zou wat overspannen zijn en dat zie je terug op de werkvloer. Door de gevolgen van corona was de werkdruk sowieso al hoog.

Personeelstekorten en werkstress

Die werkdruk neemt nu dus nog meer toe, zo blijkt uit de enquête van CNV. 60% van de deelnemers geeft hierin aan meer stress te ervaren dan in het eerste half jaar. Personeelstekorten zouden daar een grote rol in spelen. In de zorg is er veel extra druk gekomen vanwege Corona en in bijvoorbeeld de horeca zijn veel werknemers vertrokken. Die zijn lastig terug te krijgen nu de werkgelegenheid goed is in Nederland.

Werkgever, houd je werknemer tevreden

De heer Fortuin stelt dat het voorkomen van personeelstekorten zou beginnen met tevreden medewerkers. Werkgevers zouden daar extra moeite voor kunnen doen. Uit de enquête blijkt dat meer dan de helft van de deelnemers vindt dat er niet genoeg wordt gedaan om de werkstress te voorkomen. Voor werkgevers zou het dan ook verstandig zijn om in het personeel te investeren en de werknemers gezond te houden. Doet de werkgever dat niet, dan loopt hij het risico dat zijn personeel overstapt naar de concurrent.

Vakbond CNV pleit voor meer vertrouwenspersonen en coaches voor de werknemers. Maar ook zou een oplossing in betere arbeidsvoorwaarden en beter salaris kunnen liggen. Ook van uitzendkrachten wordt vaak na vier jaar afscheid genomen, als zij recht hebben op meer zekerheid.