“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ouderschapsverlof deels betaald in toekomst

06 mei, 2021 | Arbeidsmarkt
9,5
Klanten vertellen

1319 beoordelingen

Als er een kind geboren wordt dan zijn er veel nieuwe gebeurtenissen in je leven. Hoe ga je dit nieuwe leven combineren met het werk en zorg voor je kinderen? Het kabinet heeft een wetsvoorstel gedaan om ouderschapsverlof aantrekkelijker te maken. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat men zelf kan kiezen hoe zij werk en zorg kunnen combineren. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel en daarmee krijgen ouders negen weken van het ouderschapsverlof doorbetaald. Deze nieuwe regeling gaat per 2 augustus 2022 in.

Huidige regeling ouderschapsverlof

Momenteel kunnen ouders ook al 26 weken ouderschapsverlof opnemen. Dit verlof moet wel opgenomen worden in de eerste acht levensjaren van het kind. Over het algemeen is dit verlof altijd onbetaald, tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt in het bedrijf of cao. Hierdoor is het niet altijd voor iedereen mogelijk om gebruik te maken van het ouderschapsverlof. Je mist dan toch een deel van je inkomen. Daarom heeft het kabinet besloten om vanaf 2 augustus 2022 negen van de 26 weken door te betalen. De betaling zal lopen via het UWV. Deze negen betaalde weken moeten worden opgenomen in het eerste levensjaar van jouw kind. Doe je dit niet, dan kan het alsnog later worden opgenomen. Deze weken worden dan toegevoegd aan de 17 weken onbetaalde verlof, maar worden dan niet meer door het UWV vergoed. Bedrijven kunnen hier zelf nog wijzigingen in brengen.

Extra bovenop het vernieuwde geboorteverlof

Het deels betaalde ouderschapsverlof volgt na de invoering van het verlengde geboorteverlof voor partners. Sinds januari 2019 krijgen partners extra geboorteverlof. In plaats van twee dagen hebben partners sinds vorig jaar recht op vijf vrije betaalde werkdagen na de geboorte van hun kind. Daarbovenop geldt vanaf 1 juli 2020 dat partners vijf weken betaald verlof krijgen in de eerste zes maanden na de geboorte van hun kind. Ook voor moeders geldt dat zij naast het bestaande zwangerschaps- en bevallingsverlof. recht hebben op negen weken betaald ouderschapsverlof. Het kabinet geeft op deze manier invulling aan de Europese richtlijn over de werk-privébalans.