“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1338 beoordelingen

De AOW-gerechtigde leeftijd wordt definitief verhoogd en komt al in 2021 op 67 jaar te liggen. Na 2021 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Overbruggingsregeling

De Tweede Kamer ging al eerder akkoord met een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. Eerder werd ook een aanpassing van de overbruggingsregeling goedgekeurd. Deze regeling zorgt ervoor dat mensen met een VUT of vroegpensioen een uitkering op minimumniveau krijgen als zij met een AOW-gat te maken krijgen. Een AOW-gat is een inkomensterugval in de periode tussen 65 jaar en de verhoogde AOW-leeftijd. Over deze regeling heeft de Eerste Kamer nog geen besluit genomen.

Grootste impact op oudere werknemers

De impact is het grootst bij mensen tussen de 58 en 64 jaar. Werknemers van deze leeftijd hebben de minste tijd gehad om zich voor te bereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd.