“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Bij het vaststellen van de ontslagvergoeding wordt een vaste berekenmethode gebruikt. Dit is de kantonrechtersformule (ook wel abc-formule genoemd). In 2015 gaat het arbeidsrecht op de schop. Hierbij verdwijnt ook de kantonrechtersformule. De manier waarop de ontslagvergoeding wordt berekend zal vanaf dat moment veranderen, waardoor de vergoedingen die meegegeven moeten worden ook lager zullen uitvallen. Dit maakt het voor werkgevers gemakkelijker om werknemers te ontslaan.

Kantonrechtersformule 2015

Eigenlijk bestaat een vergoeding volgens de kantonrechtersformule straks niet meer. Deze vergoeding wordt vervangen door een lagere transitievergoeding. Officieel is deze bedoeld voor (om)scholing en begeleiding van werk naar werk, maar in de praktijk kun je als werknemer nog altijd zelf bepalen waar je de vergoeding uiteindelijk voor gaat gebruiken. Fiscaal zijn er wel wat belangrijke regels! De vergoeding wordt per 1 juli 2015 als volgt berekend: Per gewerkt jaar ontvangt de werknemer 1/3 maandsalaris. Ben je langer dan 10 jaar in dienst, dan telt voor de jaren hierna 1/2 maandsalaris per gewerkt jaar. Deze regeling geldt ook bij tijdelijke contracten!

Oudere werknemers

Tot 2020 krijgen werknemers die ouder zijn dan 50 jaar en 10 jaar of langer in dienst zijn een hogere ontslagvergoeding. In deze situatie geldt dat zij vanaf het 10e jaar een maandsalaris per gewerkt jaar meekrijgen. Bij bedrijven met minder dan 25 werknemers geldt deze regeling niet.

Maximale vergoeding

Aan de hoogte van de ontslagvergoeding zit een maximum van €77.000 euro (vanaf 1 januari 2017). Is het jaarsalaris meer dan €77.000 euro, dan ontvangt de werknemer maximaal een bruto jaarsalaris. Dit geldt ook voor de oudere werknemers.

Nieuwe regeling ontslagvergoeding

De nieuwe regeling gaat in per 1 juli 2015. Dit betekent dat de regeling toegepast wordt bij elk dienstverband dat op of na 1 juli 2015 zal eindigen. Nieuw is dat ook werknemers met tijdelijke contracten in aanmerking komen voor een ontslagvergoeding.

Kantonrechter

Ben je het niet eens met de hoogte van de ontslagvergoeding, dan kun je een verhoging verzoeken bij de kantonrechter. De werkgever moet dan ernstig verwijtbaar zijn. Andersom kan de werkgever ook een verlaging vragen bij de kantonrechter. Dit is mogelijk als de werknemer verwijtbaar is of als er bijvoorbeeld sprake is van een slechte financiële positie van het bedrijf.

Wees tijdig op de hoogte van de veranderingen binnen het ontslagrecht in 2015!