“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Vanaf 1 juli 2015 bestaat er geen ontslagvergoeding meer. De vergoeding die je vanaf dat moment mee krijgt na ontslag heet een transitievergoeding. Deze vergoeding is aanzienlijk lager dan de huidige vergoeding volgens de kantonrechtersformule en is eigenlijk bedoeld om te besteden aan (om)scholing of het inschakelen van een outplacementbureau om op die manier snel een andere baan te kunnen vinden. Een dergelijke besteding is niet verplicht. Je kunt het bedrag dus gewoon vrij besteden. Er zijn wel een aantal mogelijkheden om de belasting die je hierover moet betalen zo laag mogelijk te houden. Kijk altijd even hoe je hier fiscaal het beste mee om kunt gaan.

Berekening transitievergoeding 2015

Vanaf 1 juli 2015 heeft iedere werknemer die langer dan 2 jaar in dienst is en niet zelf ontslag neemt recht op een transitievergoeding. Ook werknemers met een tijdelijk contract komen hiervoor in aanmerking. De hoogte van de vergoeding wordt berekend over het hele dienstverband. Hoe langer je in dienst bent, hoe hoger de vergoeding. De eerste 10 dienstjaren heeft de werknemer recht op 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Ben je langer dan 10 jaar in dienst, dan krijg je voor ieder volgend jaar 1/2 maandsalaris mee.  Dit met een maximum van €77.000 euro (vanaf 1 januari 2017). Is het jaarsalaris meer dan €77.000 euro, dan ontvangt de werknemer maximaal een bruto jaarsalaris.

Regeling oudere werknemers

Voor oudere werknemers geldt tot 2020 een speciale regeling. Door deze speciale regeling kunnen zij een hogere transitievergoeding mee krijgen. Voor werknemers die ouder zijn dan 50 jaar  en 10 jaar of langer in dienst geldt vanaf het 10e jaar een vergoeding van een heel maandsalaris per dienstjaar. Dit gaat echter alleen op als het bedrijf minimaal 25 werknemers heeft. Anders geldt de regel voor oudere werknemers niet. Ook hierbij geldt de maximum vergoeding van €77.000 euro.

Lagere of hogere transitievergoeding

De transitievergoeding kan in sommige gevallen door de kantonrechter worden verhoogd of verlaagd. Ook kan de kantonrechter bepalen dat de vergoeding op nihil wordt gesteld. Dit laatste gebeurt alleen als de werknemer ernstig verwijtbaar is. Ook als het financieel niet goed gaat met het bedrijf kan de kantonrechter bepalen dat de vergoeding naar beneden wordt bijgesteld. Een hogere vergoeding is mogelijk als de werkgever het nodige te verwijten valt.

De transitievergoeding is niet het enige wat veranderd binnen het ontslagrecht. Wees tijdig op de hoogte van het nieuwe ontslagrecht 2015.