“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Roken op het werk. Vroeger was het heel normaal, maar tegenwoordig zijn hier strenge regels voor. Toch gaat het nog mis. Zo stelde onlangs een werknemer zijn werkgever aansprakelijk, omdat hij ziek werd door de slechte rokersruimte op het werk. De werknemer kreeg COPD en volgens hem lag dat aan het feit dat de rokersruimte te klein en te slecht geventileerd is. Hij stapte naar de rechter.

Verantwoordelijkheid werkgever

De werknemer wees de rechter erop dat een werkgever verplicht is om, zoveel als mogelijk, de omgeving waarin hij arbeid doet verrichten op een zodanige manier in te richten en te onderhouden, dat voorkomen wordt de werknemer in de uitoefening van zijn werk schade lijdt. Dit is bepaald op de grond van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. Volgens de werknemer is de werkgever hierbij in gebreke gebleven en is hij dus aansprakelijk voor het feit dat hij nu ziek is.

Standpunt werknemer

De werknemer werkte sinds 1999 bij een GGZ-instelling als klusjesman. Hij zorgde voor de hal, sanitaire ruimte en de kamers van inwonende cliënten. In de instelling wordt veel gerookt. Er is een rokersruimte ingericht. Echter is deze maar smal, hij biedt plaatst voor 4 personen. Cliënten die in een rolstoel zitten maken ook gebruik van deze ruimte, en soms wil de deur dan niet goed sluiten. Er ontsnapt dan rook. Ook werk het isolatie- en ventilatiesysteem niet naar behoren. De ruimte is heel klein, waardoor cliënten stiekem op hun kamers roken of in de sanitaire ruimtes. Er hangt hierdoor structureel rooklucht in het gebouw. Er zijn meerdere werknemers die hier over klaagden, stelt de werknemer.

In 2008 wordt bij de werknemer COPD vastgesteld, een longziekte. De werknemer wordt alsmaar zieker en in 2016 is hij deels arbeidsongeschikt. De werknemer stelt werkgever aansprakelijk voor de gezondheidsschade hij op de werkvloer heeft opgelopen.

Standpunt werkgever

De werkgever is het hier natuurlijk niet mee eens en is van mening dat hij wel aan de zorgplicht heeft voldaan. Hij geeft aan dat hij er zich wel degelijk voor heeft ingespannen om een rookvrije werkplek voor zijn werknemers te creëren. Dit door het maken van een rookruimte en het instellen van een rookverbod in de rest van het pand. Hij stelt ook dat hij voldoende maatregelen nam om de rooklucht te beperken in het gebouw. De rokersruimte is voorzien van deurdrangers en rookreinigingsapparaten. Jaarlijks vervangt men de filters in het afzuigsysteem. Daarnaast spreekt men de bewoners regelmatig aan op het roken in hun kamers en de sanitaire ruimte.

De werkgever betwist het causaal verband. Volgens hem waren de duur en intensiteit van de rooklucht niet zodanig ernstig dat dit COPD zou veroorzaken. Volgens de werkgever is de COPD door andere oorzaken ontstaan. Uit het medisch dossier van de werknemer blijkt dat hij astmatisch is en hij vroeger zelfs enkele jaren heeft gerookt.

Zorgplicht geschonden

De rechter bekijkt de zaak en beoordeelt eerst of de werkgever zich wel aan de zorgplicht heeft gehouden. Al snel komt de rechter tot de conclusie dat de werkgever hier een steek heeft laten vallen. Zo was de werkgever bekend met het stiekeme rookgedrag van de bewoners van de instelling en waren er dus niet voldoende rookruimtes aanwezig. De werkgever is verplicht om dit wel de verzorgen. Daarnaast klaagden meerdere medewerkers al jaren over de rooklucht in het gebouw. Met deze klachten is niets gedaan, waardoor de rechter oordeelt dat de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden.

Dan is er de vraag of er een verband is tussen het schenden van deze zorgplicht en het feit dat deze betreffende werknemer COPD gekregen heeft. De rechter overweegt dat de werknemer meerdere jaren structureel is blootgesteld aan rooklucht. Dit zijn schadelijke factoren die wel degelijk tot gezondheidsklachten kunnen leiden, aldus de rechter. Om te kunnen vaststellen of deze schadelijke factoren ook COPD hadden kunnen veroorzaken wordt er een deskundige ingeschakeld. Deze komt al snel tot de conclusie dat de dagelijkse blootstelling aan de rooklucht op zijn minst heeft bijgedragen aan het ontstaan of het verergeren van het ziektebeeld. Zonder structurele blootstelling aan de rooklucht op het werk, zou de longfunctie van de werknemer niet verslechterd zijn. Het feit dat de man zelf vroeger ook heeft gerookt is eigenlijk verwaarloosbaar in het geheel. Hij was toen erg jong en heeft maar kort gerookt. Mocht dit de oorzaak zijn geweest, dan had de man al veel eerder klachten gehad.

Het oordeel van de rechter

De rechter neemt de conclusie van de deskundige over. Dit brengt de rechter tot het oordeel dat de COPD inderdaad is ontstaan door de werksituatie. Aangezien er sprake is van een schending van de zorgplicht én er een causaal verband bestaat tussen de COPD bij de werknemer, is de werkgever dus aansprakelijk. Hoe hoog de schadevergoeding is die de werknemer zal krijgen is op dit moment nog niet bekend.