“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

03 dec, 2021 | Algemeen, Wet & regelgeving
9,5
Klanten vertellen

1336 beoordelingen

Vakantiedagen, wettelijke vakantiedagen, bovenwettelijke vakantiedagen, vervaltermijnen… Allemaal termen waar je als werknemer mee te maken krijgt. Maar wat betekenen deze begrippen nou eigenlijk en zit er verschil in? Wij leggen het je graag uit.

Wettelijke vakantiedagen

Als werknemer heb je recht op vakantiedagen. Dat is in de wet zo geregeld. Het aantal uren waar je jaarlijks recht op hebt is 4 keer het aantal uur dat je per week werkt. Als Mehmet bijvoorbeeld het hele jaar 30 uur per week werkt heeft hij, vanuit de wet, recht op 4×30 uur. Dat komt neer op 120 vakantie uren per jaar. Zijn werkgever mag hem niet minder dan deze 120 vakantie uren laten opbouwen.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Naast het aantal wettelijk vastgelegde vakantie uren per jaar, kan het zijn dat de werkgever je extra vakantie uren geeft. Dat zijn dus uren die bovenop het aantal wettelijk geregelde uren komen. Zo heeft Mehmet met zijn 30-urige werkweek vanuit de wet recht op 120 vakantie uren per jaar en krijgt hij er van zijn werkgever 20 bij. In totaal heeft hij daarmee 140 vakantie uren per jaar, waarvan 120 wettelijke- en 20 bovenwettelijke vakantie uren.

Vervaltermijnen

Vakantiedagen kunnen vervallen als je ze niet binnen een bepaalde termijn opneemt. Deze vervaltermijnen zijn voor wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen verschillend. Voor wettelijke vakantiedagen geldt dat, als je deze niet hebt opgenomen, ze vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin de dagen zijn opgebouwd. Als Mehmet bijvoorbeeld in 2021 zijn 120 wettelijke vakantie uren heeft opgebouwd, dan vervallen deze op 1 juli 2022. Als hij zijn 120 uren voor die tijd niet heeft opgenomen, heeft hij dus gewoon pech en zijn deze uren verdwenen. Soms worden er in de CAO of arbeidsovereenkomst andere afspraken gemaakt over de vervaltermijnen. Let hier dus goed op!

Voor bovenwettelijke vakantie uren geldt een vervaltermijn van 5 jaar na het kalenderjaar dat de dagen zijn opgebouwd. Als Mehmet in 2021 zijn 20 bovenwettelijke vakantie uren heeft opgebouwd, dan moet hij deze uren uiterlijk op 1 januari 2026 hebben opgenomen.

Vakantiedagen uitbetalen

Als je een mooi aantal vakantiedagen hebt opgebouwd en je deze (nog) niet hebt opgenomen, kun je er voor kiezen om deze uit te laten betalen. Let op dat dit alleen geldt voor de bovenwettelijke vakantiedagen. De wettelijke vakantiedagen mogen namelijk niet worden uitbetaald. Uitzondering hierop is als je uit dienst treedt. Dan mogen zowel de wettelijke als de bovenwettelijke vakantiedagen worden uitbetaald.

Tip:
Heb je jouw vakantie niet op tijd kunnen opnemen omdat je ziek was of omdat de werkgever jou niet in gelegenheid heeft gesteld om (op tijd) jouw wettelijke vakantiedagen op te nemen? Dan wordt de vervaltermijn 5 jaar in plaats van 6 maanden.