“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Heeft het UWV niet op tijd beslist over een WIA-aanvraag? Dit kun je doen!

31 mrt, 2022 | Algemeen, Sociale zekerheid
9,5
Klanten vertellen

1338 beoordelingen

Het UWV kampt al enige tijd met vertragingen. Dit zorgt ervoor dat zij regelmatig te laat zijn met het beoordelen van WIA-aanvragen. Dit kan ervoor zorgen dat er te laat een besluit wordt genomen. Een vervelende situatie die ervoor zorgt dat aanvragers niet weten waar zij aan toe zijn. Het probleem ontstaat onder andere door het artsentekort bij het UWV en achterstanden bij het uitvoeringsinstituut. Het is natuurlijk heel vervelend als je maar geen uitsluitsel krijgt over jouw WIA-aanvraag. Wat kun je in zo’n situatie doen?

Wanneer beslissing WIA?

Uiterlijk in de 104e ziekteweek besluit het UWV of jij wel of niet in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Hierbij is het wel belangrijk dat de uitkering op tijd is aangevraagd en dat jij het re-integratietraject naar behoren hebt doorlopen. Heeft jouw werkgever niet genoeg gedaan om jou te laten re-integreren, dan kan het UWV de werkgever een sanctie opleggen. Deze sanctie houdt in dat de werkgever het loon nog een jaar langer moet doorbetalen. In dat geval wordt pas na dat jaar de WIA-uitkering bekeken. Op dit moment lukt het het UWV vaak niet om op tijd een uitspraak te doen over het wel of niet recht hebben op een WIA-uitkering. Voor werkgevers en werknemers is dit niet prettig, want zij willen natuurlijk graag weten waar zij aan toe zijn.

Loondoorbetalingsplicht en ontslag

Na 104 ziekteweken houdt voor werkgevers de loondoorbetalingsplicht op en hoeven zij langdurig zieke werknemers uitsluitend nog uit te betalen naar loonwaarde. Is er geen passend werk meer beschikbaar of heb je als werknemer geen of weinig loonwaarde? Dan zal de werkgever je in de meeste gevallen willen ontslaan. Dit kan via een vaststellingsovereenkomst, of de werkgever vraagt een ontslagvergunning aan bij het UWV. In principe is het de bedoeling dat er dan ook duidelijkheid is over de WIA-uitkering. Op die manier kom je niet zonder inkomen te zitten en wordt jouw loon vervangen door de WIA. Gebeurt dit niet, dan kan dit de nodige problemen met zich meebrengen.

Voorschot op WIA?

Het is sowieso slim om het UWV te vragen om jou een voorschot te geven op de WIA-uitkering. Op die manier weet je zeker dat je een inkomen hebt als de 104 ziekteweken om zijn en er nog geen beslissing is genomen. In enkele gevallen stelt UWV zelf deze optie voor. Heb je uiteindelijk toch geen recht op een WIA-uitkering? Dan wordt het voorschot verrekend met jouw WW-uitkering.

Wat als het UWV te laat een besluit neemt over de WIA?

Heeft het UWV je een brief gestuurd met een datum erop wanneer zij een beslissing zullen nemen en komen zij dit niet na? Heeft het UWV ook geen schriftelijke verlenging verstuurd? Dan kun je het UWV in gebreke stellen en verzoeken alsnog een beslissing te nemen. Beslist het UWV vervolgens niet binnen de termijn van 14 dagen? Dan heb je op basis van de ‘wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’ recht op een (schade)vergoeding. Op dit moment is dat bedrag maximaal €1442 euro, gebaseerd op een dagvergoeding.

Hoe hoog jouw dwangsom is hangt af hoeveel vertraging jouw zaak heeft opgelopen. Je kunt uitgaan van €23 euro per dag voor de eerste 2 weken, €35 euro per dag voor de volgende 2 weken en €45 euro per dag tot maximaal de 42e dag. Vaak reageert UWV vrij snel als je een melding over een te late beslissing stuurt. Soms zijn mensen bang om een in gebreke stelling te sturen naar een bestuursorgaan, omdat zij bang zijn dat dit invloed heeft op hun uitkering. Deze angst is onterecht. Jij hebt je rechten en het UWV heeft de verplichting om binnen een bepaalde periode een besluit te nemen. Doen zij dit niet, dan mag je hen daarvoor aansprakelijk stellen.

Hulp nodig?

Wil jij het UWV aansprakelijk stellen, maar vind je het moeilijk om dit zelf te doen? Onze sociaal zekerheidsrecht advocaten helpen je hier graag bij. Neem voor gratis advies over jouw situatie gerust even contact op met onze juridische medewerkers.