“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

De nieuwe arbeidswet: alle veranderingen op een rij!

08 aug, 2022 | Algemeen, Wet & regelgeving
9,5
Klanten vertellen

1321 beoordelingen

Vanaf 1 augustus gaat het arbeidsrecht weer een beetje op de schop. Er veranderen een paar belangrijke zaken binnen het arbeidsrecht waar eigenlijk iedere werknemer en werkgever wel mee te maken krijgt. De wijzigingen gaan direct op 1 augustus 2022 in en zijn grotendeels bedoeld om werknemers nog verder te beschermen. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen van de Wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden even voor je op een rijtje.

Welke veranderingen komen er door de Wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden?

De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

  1. Uitbreiding informatieverplichting
  2. Studiekosten voor werkgever
  3. Het doen van nevenwerkzaamheden wordt makkelijker
  4. Recht op een voorspelbaar werkpatroon
  5. Opzegverbod

1. Uitbreiding informatieverplichting

Op het moment dat jij bij een nieuwe werkgever in dienst komt, is de werkgever verplicht jou binnen een maand de nodige informatie te verstrekken. Denk aan de functie, jouw salaris, werktijden enz. Hier komen nu een paar punten bij die de werkgever in deze informatievoorziening ook mee moet nemen. Zo moet er ook duidelijkheid zijn over vakantie en ander betaald verlof, is het belangrijk om de werknemer te laten weten wat er gebeurt bij ontslag. Het recht op scholing. De duur en voorwaarde van de proeftijd en een duidelijk overzicht van de dagen en uren waarop de werknemer kan worden verplicht te komen werken. Gaat het om een oproepcontract, dan moet ook de minimale termijn voor oproeping en het aantal gewaarborgde betaalde uren worden vastgelegd.

Binnen een week nadat je bent begonnen met werken, moet de werkgever jou precies vertellen wat de werk- en rusttijden zijn.

Ben je al in dienst, dan kun je de werkgever vragen naar de informatie die in jouw contract nog ontbreekt.

2. Studiekosten voor werkgever

Moet jij voor jouw werk een verplichte opleiding volgen? Dan zal de werkgever voor de studiekosten opdraaien. Ook moet deze opleiding als dat mogelijk is tijdens werktijd gevolgd kunnen worden. Ook bijkomende kosten zoals vervoer en lesmateriaal moet je vergoed krijgen van de werkgever. Doordat de werkgever verplicht is om deze verplichte scholing te betalen, kan er op dit vlak ook geen sprake meer zijn van een studiekosten beding. Ga je dus vlak na de opleiding uit dienst, dan hoef je die kosten niet terug te betalen. Een studiekostenbeding voor scholing die niet verplicht is, blijft wel mogelijk. Staat er in jouw arbeidscontract een studiekostenbeding omtrent een studie die verplicht is om jouw functie uit te oefenen? Dan is dit beding vanaf 1 augustus nietig.

3. Het doen van nevenwerkzaamheden wordt makkelijker

Wil jij naast jouw werk nog een andere baan aannemen of iets voor jezelf beginnen buiten werktijd, dan kan een nevenwerkzaamhedenbeding je dat behoorlijk onmogelijk maken. Vanaf 1 augustus zijn alle nevenwerkzaamhedenbedingen echter nietig. Iedereen moet in staat worden gesteld er een andere baan bij te nemen in zijn/haar vrije tijd. Zon beding kan alleen nog stand houden als jouw extra werkzaamheden voor een belangenconflict zorgen of ervoor zorgen dat jij je niet meer aan de Arbeidstijdenwet houdt. Een nevenwerkzaamhedenbeding blijft dus alleen van kracht als de werkgever daar een hele goede reden voor heeft.

4. Recht op een voorspelbaar werkpatroon

Een hele nieuwe term in het arbeidsrecht is “onvoorspelbare arbeid”. Deze wijziging is eigenlijk bedoeld voor mensen met een oproepcontract die telkens andere werkdagen hebben. Werknemers met zo’n onvoorspelbaar werkpatroon kunnen na 26 weken dienstverband een verzoek bij de werkgever indienen voor meer voorspelbare uren. De werkgever is overigens niet verplicht om in te gaan op dit verzoek. Heeft een bedrijf meer dan 10 werknemers, dan moet er binnen een maand schriftelijk gereageerd worden op jouw verzoek. Hierbij moet de werkgever aangeven of jouw verzoek wel of niet wordt ingewilligd en waarom. Heeft een bedrijf minder dan 10 werknemers, dan geldt een termijn van drie maanden. Komt er niet op tijd een reactie, dan houdt dit in dat jouw verzoek automatisch is ingewilligd.

5. Opzegverbod

Beroep jij je op een van bovengenoemde rechten? Dan mag je hier niet om ontslagen of benadeeld worden. Ook dit is geregeld in de nieuwe Wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden.

Vragen of hulp nodig?

Heb jij vragen over de situatie op jouw werk of heb je ergens juridische hulp bij nodig? Je mag ons altijd bellen op 088-6002800 (gebruikelijke belkosten).