“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

Het aantal mensen dat bijstand ontvangt is sterk gestegen in 2013.  Eind december ontvingen 413.000 personen bijstand, 10.000 meer dan een kwartaal eerder, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Over heel 2013 is het aantal bijstandsontvangers met 33.000 personen gestegen. Het betreft de grootste toename sinds 2009. Ook valt de stijging aanzienlijk groter uit dan in 2011 en 2012, toen er respectievelijk 11.000 en 13.000 personen in de bijstand terechtkwamen.

Stijging bijstandsontvangers door slechte arbeidsmarkt

De groei van het aantal bijstandsontvangers loopt samen met de verslechterde arbeidsmarkt. In 2013 raakten veel mensen hun baan kwijt en nam het aantal WW-uitkeringen sterk toe. Als de WW eindigt ontstaat er eventueel recht op bijstand. Daardoor vertaalt de toegenomen werkloosheid zich nu pas in een stijgend aantal bijstandsontvangers.

Stijging bijstandsontvangers per leeftijdsgroep

De stijging was het hoogst bij de 27- tot 45-jarigen. In deze categorie groeide het aantal personen in de bijstand met 11 procent.
Bij de bijstandsontvangers tot 27 jaar ging het om een toename van 7,5 procent, bij de 45-plussers om bijna 7 procent.
Van het totaal aantal mensen in de bijstand was 177.000 man en 236.000 vrouw.

Stijging bijstandsontvangers geen verrassing

Vakbond FNV noemt de nieuwe cijfers van het CBS “heel triest”, maar ze geven ook aan dat deze niet als een verrassing komen. “Nederland is toe aan een werkgelegenheidsimpuls, met koopkracht en echte banen”, aldus een woordvoerder van FNV.