“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1299 beoordelingen

Als je je ziek hebt gemeld moet de werkgever een bedrijfsarts inschakelen. Deze stelt vervolgens vast of je (langdurig) ziek of arbeidsongeschikt bent. Het kan voorkomen dat je het niet eens bent met het oordeel van de bedrijfsarts of twijfels over dit oordeel hebt. In die gevallen is het een mogelijkheid om een second opinion aan te vragen. Iedere werknemer heeft recht op een second opinion welke een bedrijfsarts niet mag weigeren (tenzij er zwaarwegende belangen zijn). Alleen een werknemer kan een second opinion aanvragen, een werkgever niet. Hoe en wanneer kun jij een second opinion aanvragen? Wij leggen het je graag uit.

Wat is een second opinion?

Een second opinion is een tweede oordeel, van een andere bedrijfsarts. Als jij het niet eens bent met wat de bedrijfsarts heeft vastgesteld of heeft geadviseerd heb je het recht om een second opinion aan te vragen. Dit verzoek dien je in bij jouw bedrijfsarts. Deze moet vervolgens een andere onafhankelijke bedrijfsarts inschakelen om je te onderzoeken. De bedrijfsarts stuurt, met jouw toestemming, de benodigde documenten door. Het advies van de eerste bedrijfsarts blijft in principe nog wel gelden.In tegenstelling tot wat jij waarschijnlijk denkt, hoef je niet per se een conflict te hebben met jouw bedrijfsarts. Een second opinion kan ook in goed overleg worden besloten.De second opinion arts moet een eigen advies uitbrengen. Hij zal dus niet ingaan op het advies van de eerste bedrijfsarts.

Wie betaalt een second opinion?

In de Arbowet is geregeld dat jouw werkgever de kosten voor een second opinion moet dragen. Let wel op dat je je moet houden aan de regels die gelden voor de aanvraag, anders loop je het risico dat je zelf moet betalen.

Tip:
Zowel een second opinion als een deskundigenoordeel via het UWV zijn niet bindend. Wel kun jij naar de rechter stappen als dit oordeel geen oplossing biedt. Schakel daar de hulp van één van onze specialisten bij in. Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00 – 17.00 op 088-6002800 (gebruikelijke belkosten).

Kan de bedrijfsarts mijn verzoek weigeren?

Ja. In theorie kan de bedrijfsarts jouw verzoek weigeren. Dit is het geval als er zwaarwegende argumenten zijn waardoor het verzoek geweigerd wordt. De bedrijfsarts zal deze argumenten schriftelijk aan jou moeten voorleggen. Ben je het er niet mee eens? Dan kun je een klacht indienen bij de arbodienst.

Ben jij het niet eens met het advies van jouw bedrijfsarts of heb je vragen of in jouw situatie een second opinion op zijn plek is? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.