“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Dat we een bijzonder jaar achter de rug hebben hoeven we natuurlijk niemand meer te vertellen. Op advies van de overheid werkte een groot deel van Nederland thuis.
Waar de één het contact met collega’s mist, wil de ander het liefst, óók na Corona, gewoon lekker vanuit huis blijven werken. Hoe zit het thuiswerken nou eigen juridisch in elkaar? Wij beantwoorden een paar veel voorkomende vragen!

1. Kan ik thuiswerken bij de werkgever afdwingen?

Er bestaat op dit moment nog geen wettelijk recht op thuiswerken. Je kunt dit als werknemer dus niet afdwingen. Wel bestaat de Wet flexibel werken. Op grond van deze wet kan de werknemer bij de werkgever een verzoek indienen om de arbeidsplaats te wijzigen. Je kunt dus een verzoek indienen, maar de werkgever mag dit weigeren. Al met al is het dus de werkgever die besluit of jij thuis mag werken of niet.

2. Ik ben bang om met het OV naar mijn werk te reizen. Mag ik dit weigeren?

Het argument dat je niet met het OV durft te reizen en je daarom niet op het werk kunt komen, zal je niet helpen. Overal waar het kan, zijn namelijk de regels aangepast naar de geldende maatregelen. Dit geldt ook voor het openbaar vervoer. Zo moet je in het OV bijvoorbeeld verplicht een mondkapje dragen. Je bent als werknemer zelf verantwoordelijk voor hoe je op je werk komt. De werkgever moet zich daar tegenover wel aan zijn goed werkgeverschap houden. Dus als je echt grote bezwaren hebt, dan mag je van je werkgever wel verwachten dat hij hierover met je in gesprek gaat en bekijkt of er misschien andere mogelijkheden zijn. Val je binnen de risicogroep of ben je zwanger? Dan heeft de werkgever een nog grotere verantwoordelijk om met je mee te denken. Hier geldt natuurlijk wel dat het, gezien je functie, wel mogelijk moet zijn om je werk thuis te kunnen doen.

3. Mag ik zelf bepalen waar ik werk?

Onlangs is er een initiatief wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Dit is de ‘wet werken waar je wil’ en is bedoeld om ervoor te zorgen dat werknemers meer vrijheid krijgen in de balans tussen thuis werken en werken op locatie. In het wetsvoorstel wordt onder andere een wettelijk recht op thuiswerken gecreëerd. Wil je thuiswerken en dien je daartoe een verzoek in bij de werkgever? Dan mag hij dit straks alleen weigeren als hij daarvoor een zwaarwegend belang heeft. Of het voorstel er uiteindelijk komt is nog maar de vraag. De wet kan niet voor alle werknemers ingezet worden, aangezien niet in alle branches thuiswerken mogelijk is.

4. Ik ben bang om op kantoor besmet te raken. Mag ik daarom weigeren om te komen?

Nee, je mag niet zomaar weigeren om naar kantoor te gaan. Ook niet als je bang bent om besmet te raken met corona. Weiger je dit wel, terwijl de werkgever wil dat je op kantoor komt? Dan kan dat worden gezien als werkweigering. Een uitzondering hierop is als je werkgever niet zorgt voor een veilige en gezonde werkplek. Dat valt onder de zorgplicht die de werkgever heeft. In dat geval kun je, op grond van goed werkgeverschap, misschien het thuiswerken afdwingen. Je moet dit wel aan kunnen tonen. In de praktijk blijkt dit echter geen eenvoudige klus.

Conclusie

Ga vooral in gesprek met elkaar om te kijken welke mogelijkheden er in jouw geval zijn als je je zorgen maakt of bijvoorbeeld thuis wil werken. Overleg is in deze rare tijd cruciaal en alleen op die manier krijg je begrip voor elkaars standpunt. Maak ook duidelijke afspraken met elkaar en leg deze op papier vast.