“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Danser terecht geschorst wegens weigeren wekelijks zelftesten

9,5
Klanten vertellen

1338 beoordelingen

In bepaalde situaties kan het krijgen van corona grote gevolgen hebben voor jouw omgeving. Dit geldt ook voor leden van bijvoorbeeld een dansgezelschap. Zij hebben veel nauw contact met elkaar en krijgt één van hen corona, dan zou dit grote gevolgen kunnen hebben. Voorstellingen moeten geannuleerd worden en de hele groep loopt qua gezondheid gevaar. Het is dan ook niet zo gek dat in dit soort gevallen de regels vaak extra streng worden toegepast. Toch gaat dit niet altijd even goed. Onlangs werd een danser geschortst omdat hij zich niet aan deze regels wilde houden.

Coronaprotocol

In dit geval gaat het om een dansgroep in Amsterdam. Een man is hier in dienst als danser en artistiek assistent. Vanwege corona wordt er een coronaprotocol opgesteld om het risico op een corona-uitbraak binnen het gezelschap zo klein mogelijk te maken. In het coronaprotocol wordt afgesproken dat in overleg gekozen kan worden voor preventief testen. In oktober 2021 wordt er daarnaast in de groep gemeld dat ook artiesten voor een voorstelling een QR-code moeten hebben om in het theater te komen: het coronatoegangsbewijs. De beste man mailt als antwoord dat hij geen QR-code in bezit heeft en daar over wil praten.

Zelftest

Het gesprek verloopt alles behalve soepel. De man is van mening dat hij geen QR-code nodig heeft. Dit was eerder ook geen probleem dus waarom nu wel? De leidinggevende is het hier niet mee eens. De danser is welkom, maar alleen als hij vooraf een zelftest laat doen. Ook dit is hij echter niet van plan. Ook als vanaf november 2021 het coronaprotocol wordt aangescherpt en iedereen wekelijks een zelftest moet doen, maakt dit geen verschil. Hij is niet van plan om hieraan mee te werken. De werkgever en de man mailen wat heen en weer maar komen er samen niet uit. De werkgever besluit om de salarisbetaling per 1 december te schorsen. De danser is het hier niet mee eens en besluit een kort geding aan te spannen. Hij wil toelating tot zijn werk en intrekking van de test-eis.

Veilige werkomgeving

Bij de kantonrechter beroept de danser zich op schending van zijn privacy en lichamelijke integriteit. Dit omdat hij zich verplicht moest laten testen en de uitslag op zijn werk moest laten zien. Toch gaat de rechter hier niet in mee. Doordat de man tijdens repetities en voorstellingen in nauw contact komt met andere dansers zijn de maatregelen die genomen worden redelijk. Hiermee wordt voorkomen dat andere dansers besmet raken en zo de hele groep niet aanwezig kan zijn op een voorstelling. De maatregel kan als minimaal noodzakelijk gezien worden om een veilige omgeving te creëren. Vandaar dat de test-eis nu als proportioneel wordt gezien. Het doel van de werkgever wordt als belangrijker gezien dan het bezwaar tegen testen en het delen van de uitslag van de man: namelijk een veilige werkomgeving creëren. Wel wordt de inbreuk op de grondrechten van de werknemer gerechtvaardigd. Alleen het delen van de testuitslag aan de werkgever valt niet onder de werkingssfeer van de AVG. De werkgever heeft niet gezegd dat de uitslag wordt opgeslagen. De Verordening is dus niet van toepassing en de vorderingen van de man worden afgewezen.