“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

De stijgende pensioenleeftijd zorgt voor veel ophef. Oudere werknemers maken zich zorgen. Kunnen zij het qua gezondheid wel volhouden om zo lang door te werken? Gelukkig valt het mee. Uit onderzoek van demograaf Michael Boussonneault blijkt dat het allemaal wel meevalt met de gezondheidsperikelen van oudere werknemers.

Langzaam achteruit

Uit het onderzoek blijkt dat onze lichamelijke gezondheid tussen de 50 en 74 jaar maar langzaam achteruit gaat. De meeste oudere werknemers zijn dan ook gezond genoeg om te kunnen blijven werken. Natuurlijk zullen er mensen zijn die problemen kunnen ondervinden bij het langer moeten doorwerken, maar voor de bevolking als geheel is de lichamelijk gezondheid in ieder geval geen belemmering.

Psychische gezondheid

Wat betreft de psychische gezondheid is het een ander verhaal. De psychische gezondheid van de oudere werknemers kan wellicht nog een obstakel vormen. Daarnaast zijn er mensen wiens gezondheid niet goed is, maar wel moeten doorwerken omdat zij geen andere keuze hebben. Dit zijn vooral mensen met een sociaaleconomische achterstand.

Verbeteren gezondheid

Een rem op de stijging van de pensioenleeftijd is volgens Boussonneault niet nodig, maar er moet wel meer aandacht komen voor het verbeteren van de gezondheid en aanpassing van de arbeidsomstandigheden voor de mensen voor wie dit nodig is. Het risico van de stijging van de pensioenleeftijd is wel dat er altijd mensen zullen zijn die vanwege hun gezondheid toch niet door kunnen werken. Dit zal betekenen dat er een groter beroep wordt gedaan op bijvoorbeeld WW- en WIA-uitkeringen. Om dit te voorkomen is het belangrijk om nu alvast aandacht te besteden aan de relatie tussen werk en gezondheid.