“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Het kabinet is van plan het ontslagrecht ingrijpend te veranderen. Zo moet het makkelijker worden om werknemers te ontslaan, mag er weer die jaar achter elkaar een flexcontract worden aangeboden en mag een werkgever een langere proeftijd toepassen.

Ontslag

Het moet voor werkgevers makkelijker worden om een werknemer in vaste dienst te ontslaan. Nu kan dat alleen als er een hele duidelijke reden is voor het ontslag, er bewijs is en een uitgebreid dossier. Straks mogen werkgevers ook meerdere ‘kleinere’ redenen aanvoeren om tot ontslag over te gaan. Op deze manier lopen werkgevers minder risico als zij iemand vast in dienst nemen.

Vast werk

Het uiteindelijke doel van de wijzigingen is meer mensen aan vast werk helpen. Voor werkgevers is met deze nieuwe regels de drempel minder hoog om iemand vast in dienst te nemen. Om flexwerk te ontmoedigen moeten werkgevers meer WW-premies gaan betalen voor flexwerkers. Voor vaste contracten wordt de proeftijd verlengd van twee naar vijf maanden.

Ontslagvergoeding

Vaste werknemers en flexwerkers hebben straks vanaf dag één recht op een ontslagvergoeding. Ook in de proeftijd. Voor ieder jaar dienstverband krijg je een derde van het maandsalaris. Bij langere dienstverbanden wordt de opbouw van de transitievergoeding verlaagd. Voor kleine werkgevers die hun personeel moeten ontslaan vanwege bedrijfsbeëindiging door ziekte of pensionering komt er een regeling voor een compensatie van de transitievergoeding.

Payroll

Om het gebruik van payrollconstructies te ontmoedigen wordt payroll voor werkgevers een stuk duurder. Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. Dit met uitzondering van pensioen. Hiervoor geldt een eigen regeling.

Oproepkrachten

Ook oproepkrachten krijgen meer rechter. Zo hoeft een oproepkracht niet meer altijd beschikbaar te blijven. Een werkgever moet een werknemer minstens vier dagen van te voren oproepen. Wordt het werk toch afgezegd, dan heeft de oproepkracht nog wel recht op loon. De termijn van vier dagen kan in aparte cao’s worden verkort tot één dag.

Wanneer?

De maatregelen zullen hoogstwaarschijnlijk ingaan in 2020. Maar eerst moet deze nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) nog langs de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. We houden je op de hoogte.