“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1336 beoordelingen

Vaccineren of niet. Momenteel is dit de vraag die veel mensen bezighoudt. Want hoe zit dat met je werk? In het begin mochten werkgevers niet vragen of een werknemer gevaccineerd is. Sinds midden september heeft de Rijksoverheid besloten dat dit wel mag. Maar moet je hier ook op antwoorden? We leggen je het een en ander uit.

Mag een werkgever vragen of de werknemer is gevaccineerd?

Vragen mag. Maar het antwoord dat gegeven wordt, mag geen gevolgen hebben voor de werknemer. De werkgever mag het antwoord ook nergens vastleggen. Op grond van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ,oftewel onze privacywet, is het voor de werkgever verboden om gezondheidsgegevens vast te leggen. En laat het antwoord op de vraag nou net over je gezondheid gaan. Dit mag dus in beginsel niet. Dit verbod geldt alleen niet als de werkgever beschikt over een wettelijke uitzonderingsgrond.

Overigens hoef je ook geen antwoord te geven op de vraag. Je bent het niet verplicht. De werkgever mag je dan ook niet onder druk zetten om alsnog antwoord te geven of wel je te laten dwingen je te vaccineren.

Mag de werkgever mijn vaccinatiegegevens wel registreren als ik daar toestemming voor geef?

Nee, nog steeds mag een werkgever de vaccinatiegegevens van een werknemer niet registreren. Heeft jouw werkgever een wettelijke uitzonderingsgrond, dan mag het wel, maar alleen als jij echt vrijwillig toestemming hebt gegeven om het vast te leggen.

We zien vaak dat werknemers zich toch onder druk gezet voelen door de werkgever, waardoor zij sneller geneigd zijn om toestemming te geven, terwijl zij dit eigenlijk niet willen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is hier ook heel duidelijk over: “toestemming is bijna nooit een geldige grondslag om dit soort gevoelige informatie over uw werknemer te registreren. Juist omdat u de werkgever bent, kan uw werknemer zich namelijk verplicht voelen om in te stemmen.”

De werkgever mag de vaccinatiegegevens dus niet registreren, ook niet als er toestemming is gegeven van de werknemer. Toch is het kabinet wel aan het bekijken of het een mogelijkheid moet zijn dat de werkgevers het wel vast mogen leggen. De vakbond FNV doet haar best om dit te voorkomen.

Wat mag de werkgever met informatie die hij heeft over werknemers en de vaccinatiegegevens?

Laten we duidelijk zijn dat de werkgever volgens de AVG deze informatie dus niet mag vastleggen, registreren of verwerken. Vragen mag wel. Maar volgens de Rijksoverheid mag vragen eigenlijk ook alleen als er een duidelijk plan zou zijn als het antwoord ‘nee’ is. Formeel mag de werkgever geen consequenties binden aan het antwoord van de werknemer.

Maar waarom wil de werkgever dit dan toch weten? Dit heeft meestal te maken met het creëren van een veilige werkomgeving. De werkgever is namelijk verplicht om een veilige werkomgeving voor zijn werknemers te verzorgen. Onder andere het voorkomen of beperken van de gevaren en risico’s voor de veiligheid en gezondheid zijn hierbij van belang. Eventueel kunnen hier dan ook maatregelen in genomen worden. De werkgever zal zich moeten houden aan de overheidsmaatregelen en dus preventieve maatregelen moeten treffen. Zoveel mogelijk de 1,5 meter aanhouden, frisse lucht in de binnenruimtes, hoesten/niezen in de ellenboog, handen wassen, geen handen schudden… We kennen het inmiddels wel. Nog steeds is het advies om zoveel mogelijk thuis te werken, maar op locatie is eventueel ook mogelijk.

Als je weet wie we wel of niet zijn gevaccineerd, dan kan je de maatregelen daar wellicht op aanpassen. Daarnaast geeft het een soort van rust om te weten dat al jouw personeel ondertussen is ingeënt. Je loopt toch minder risico en je hoeft minder bang te zijn dat er mensen uitvallen.

Mag een werkgever toegang tot de werkvloer weigeren als je geen vaccinatiebewijs hebt?

Nee, dit mag niet. Als werknemer en werkgever een arbeidsovereenkomst samen hebben, wil dat zeggen dat de werknemer arbeid moet verrichten. Ook betekent dit dat hij het recht heeft om te werken. Toegang kan dus niet zomaar worden ontzegd. Het overleggen van een vaccinatiebewijs en jou de toegang weigeren, zorgt ervoor dat er inbreuk wordt gemaakt op dit recht. Dat mag dus niet. Doet een werkgever dit wel, dan is er eigenlijk ook sprake van discriminatie, aangezien je een heel duidelijk onderscheid maakt tussen gevaccineerde en niet gevaccineerde werknemers.

De Rijksoverheid verplicht je niet om je te laten vaccineren, en dus kan een werkgever je ook niet verplichten. In principe is het dus ook niet toegestaan voor de werkgever om je te weigeren als je niet gevaccineerd bent. Tijdens dit schrijven wordt hier overigens wel wat meer over gesproken. We zullen moeten afwachten of de Rijksoverheid hun mening hierin gaat veranderen, maar voor nu mag de toegang dus nog niet worden geweigerd.

Mag een werkgever mij ontslaan als ik niet gevaccineerd ben?

Nee, in principe mag een werkgever jou niet om deze reden ontslaan. Volgens het wettelijk ontslagstelsel zijn er maar een paar mogelijkheden waarbij de werkgever eenzijdig mag ontslaan. Het niet gevaccineerd zijn valt hier niet onder.

Toch is het niet uitgesloten dat er om deze reden uiteindelijk wel mensen ontslagen worden. Zo kunnen er op de werkvloer flinke discussies ontstaan over dit onderwerp, waardoor een arbeidsconflict op de loer ligt.

Mag een werkgever mijn loon stopzetten als een medewerker die niet gevaccineerd is besmet is geraakt?

Nee, je hebt recht op doorbetaling van loon. Je bent ziek. De werkgever mag jouw loon niet zomaar stopzetten.

Mag een werkgever bij een sollicitatieprocedure eisen dat de kandidaat gevaccineerd is?

Ook dit mag niet. Een werkgever mag namelijk tijdens sollicitaties niet vragen naar de gezondheid van de kandidaat. Hij mag ook niet vragen om het ziekteverzuim van de kandidaat bijvoorbeeld. Dus eigenlijk kan een werkgever ook niet checken of een kandidaat is gevaccineerd of niet. Stel dat dit wel gedaan zou worden, dan wordt er onderscheid gemaakt tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden. Dit kan weer leiden tot discriminatie, en de vraag is of dat wel wordt toegestaan op grond van de gelijkebehandelingswet.

Dit artikel is geschreven op 11-11-2021. Kort hierna komt er weer een nieuwe persconferentie en zou het dus maar zo kunnen dat de regels weer aangepast worden.