Categorie: Sociale zekerheid

Zware beroepen eerder met pensioen

Door: Marleen van Beek
08/02/2019

Mensen met een zwaar beroep kunnen niet vier maanden, maar drie jaar eerder met pensioen. Dit doordat het kabinet bij hun eerste berekening is uitgegaan van verouderde tabellen en berekeningen. Stoppen Stratenmakers en stukadoors zouden vervroegd kunnen stoppen, zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt voor de staatskas. Dit blijkt uit een onderzoek van […]

Werkloosheid lager dan voor de crisis

Door: Marleen van Beek
20/12/2018

De werkloosheid daalt steeds verder. Ondertussen ligt het werkloosheidspercentage onder het niveau van voor de crisis in 2008. Slechts 3,5 procent van de Nederlanders die kunnen werken was de afgelopen maand werkloos. Hierbij gaat het om 326.000 werklozen. Afname uitkeringen Het UWV merkte dat ook het aantal nieuwe uitkeringsaanvragen de afgelopen elf maanden is afgenomen […]

Extra loon voor werknemer met beperking

Door: Marleen van Beek
27/11/2018

Heb je een beperking en ben je via loonkostensubsidie bij een werkgever aan de slag, dan verdien je niet meer dan het bijstandsniveau. Werk je extra uren, dan verdien je niets extra’s. Een vreemde situatie die moet worden aangepakt. Meer werken moet gaan lonen, ook voor mensen met een beperking, vindt het kabinet. Meer verdienen […]

Gebrekkige controle WW-uitkeringen

Door: Marleen van Beek
30/10/2018

Het UWV blijkt eigenlijk maar zelden te controleren of ontslagen werknemers die een uitkering krijgen, hier eigenlijk wel recht op hebben. Minister Wouter Kookmees komt met extra maatregelen. Zelden controle Op dit moment wordt er door het UWV maar zelden gecontroleerd wat de reden van de werkloosheid is. Deze gebrekkige controle leidt vervolgens tot grootschalige […]

Oudere werknemers gezond genoeg

Door: Marleen van Beek
04/09/2018

De stijgende pensioenleeftijd zorgt voor veel ophef. Oudere werknemers maken zich zorgen. Kunnen zij het qua gezondheid wel volhouden om zo lang door te werken? Gelukkig valt het mee. Uit onderzoek van demograaf Michael Boussonneault blijkt dat het allemaal wel meevalt met de gezondheidsperikelen van oudere werknemers. Langzaam achteruit Uit het onderzoek blijkt dat onze […]

Zwaar beroep? Dan eerder AOW

Door: Marleen van Beek
07/05/2018

De AOW leeftijd stijgt steeds verder. Werkgevers en vakbonden slaan nu de handen ineen om een uitzondering te maken voor mensen met zware beroepen, zoals de bouw. Deze werknemers zouden eerder gebruik moeten kunnen maken van de AOW. 45 jaar is genoeg Voor bouwvakkers is 45 jaar werken echt genoeg, zo vinden de werkgevers en […]

Baanplicht voor werkloze

Door: Marleen van Beek
08/03/2018

Nederland heeft te maken met een groot en groeiend personeelstekort. Dit terwijl er ook veel mensen in de WW of de bijstand zitten. De VVD wil daarom iedereen die gebruik maakt van een uitkering verplichten om te werken of een studie te volgen. Doe je dit niet, dan krijg je geen uitkering meer. Iedereen nodig […]

Jonggehandicapten sneller weer aan het werk

Door: Marleen van Beek
06/02/2018

In 2015 werden, in het kader van de participatiewet, de uitkeringen voor jonggehandicapten flink verlaagd. Hierdoor gaan zij nu sneller weer aan het werk. Dit blijkt uit onderzoek van het SEO. Oud vs Nieuw In het onderzoek werd de situatie van 18-jarige jonggehandicapten voor wie in 2015 de nieuwe regels gingen gelden vergeleken met jonggehandicapten […]

Minder WW-uitkeringen dan verwacht

Door: Marleen van Beek
29/01/2018

Er worden steeds minder WW-uitkeringen verstrekt. Dit vooral door de sterke economische groei en de verbeterde arbeidsmarkt. Het aantal uitkeringen neemt nog verder af dan aanvankelijk werd gedacht. Hierdoor dalen ook de kosten die het UWV kwijt is aan de uitkeringen. Het UWV verwacht een daling in uitkeringskosten van 715 miljoen euro. Eind 2018 Het […]

Geen sollicitatieplicht voor oudere werkloze

Door: Marleen van Beek
15/12/2017

55-plussers zouden moeten worden vrijgesteld van sollicitatieplicht als zij in de bijstand zitten. In plaats daarvan zouden zij verplicht moeten worden om vrijwilligerswerk te gaan doen. Ontmoedigd De Nationale DenkTank komt met dit voorstel. Zij deden onderzoek naar dit onderwerp en kwamen tot de conclusie dat ouderen die moeten blijven solliciteren zo weinig kans hebben […]