“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Voor het bepalen van de hoogte van de WW-uitkering is het dagloon van belang. De hoogte van de WW-uitkering is in de eerste twee maanden gelijk aan 75% van het dagloon. Vanaf maand drie bedraagt de WW-uitkering 70% van het dagloon. Het dagloon is in principe het gemiddelde loon dat je als werknemer per dag verdiende. Uitgangspunt daarbij is het loon dat je verdiende in het jaar voordat je werkloos werd.

Ook wordt er gekeken naar het SV-loon. Dit is het inkomen waarover de premies voor de sociale verzekeringen betaald zijn. Bonussen tellen bij dit loon vaak wel mee. Onkostenvergoedingen niet. Het SV-loon kun je vinden op je jaaropgaaf.

Als je zelf je dagloon wil berekenen moet je uitgaan van 261 werkdagen per jaar. Dit zijn 21,75 werkdagen per maand.

Berekenen

Op deze manier kan je je dagloon zelf berekenen. SV-loon per maand + 8% vakantietoeslag : 21,75.

Een voorbeeld:

Henk heeft een maandelijks SV-loon van 3540 euro. Dit plus 8% vakantietoeslag is 3823,20 euro. Dit delen door 21,75 zorgt ervoor dat het dagloon uitkomt op 175,78 euro.

Maximum

Er geldt wel een maximum aan jouw dagloon. Dit maximum dagloon wordt meestal twee keer per jaar vastgesteld door het ministerie van Sociale Zaken. Met ingang van 1 juli 2017 bedroeg het maximum dagloon 207,60 euro bruto (inclusief vakantietoeslag).  Als je dus meer verdient dat dit maximum dagloon, dan ontvang je over het bedrag daarboven geen WW-uitkering.

 

Gebruik onze berekenmodule voor het berekenen van je WW-uitkering.