“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Op dit moment heb je als werknemer geen recht op thuiswerken. Als jij en de werkgever samen besluiten dat jij op bepaalde dagen thuiswerkt, dan kan dat. Maar wil de werkgever dit niet, dan kan je dit als werknemer niet afdwingen. Het kan zijn dat dit gaat veranderen en dat je als werknemer toch het recht krijgt om thuis te werken. Hiervoor ligt er nu een wetsvoorstel van D66 en Groen Links.

Verplicht op kantoor

Wordt het wetsvoorstel aangenomen, dan kan een werkgever je straks niet meer dwingen om op kantoor te werken. Dit kan alleen als er zwaarwegende belangen meespelen. Op deze manier wordt het recht op thuiswerken verankerd in de wet. Het voorstel is ontstaan toen tijdens corona bleek dat heel veel mensen eigenlijk heel goed, zonder al te grote problemen thuis kunnen werken. Thuiswerken kan voor werknemers heel prettig zijn, daarnaast is het ook goed voor het milieu dat er minder auto’s onderweg zijn naar kantoor of een afspraak.

Wetsvoorstel

Of het recht op thuiswerken er ook daadwerkelijk gaat komen is nog even afwachten. Op dit moment is er alleen nog een wetsvoorstel dat ter internetconsultatie voorligt. Dit betekent dat burgers en relevante partijen hier op kunnen reageren. Hierna zal het voorstel verder worden aangescherpt. Vervolgens zal de Ministerraad zich hierover buigen.

Wil jij je mening geven over dit wetsvoorstel? Dat kan op https://www.internetconsultatie.nl/.