“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ontslag door corona: ben jij eigenlijk wel degene die eruit moet?

9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

Gisteren werd bekend dat het aantal werklozen explosief is gestegen. Door de corona-crisis krijgen raken steeds meer mensen hun baan kwijt. Bij De Nationale Adviesbalie merken wij dit ook. Het aantal aanvragen omtrent ontslag zijn de afgelopen maand verdubbeld. Wat opvalt is dat werkgevers soms op een erg makkelijke manier met de ontslagregels omspringen. Soms worden werknemers ontslagen die niet ontslagen hadden mogen worden. Krijg jij ontslag, let dan dus goed op of jij eigenlijk wel degene bent die eruit zou moeten!

Ontslag via het UWV

Ben jij degene die eruit moet en heeft het ontslag te maken met het feit dat het bedrijf waar jij werkt minder inkomsten heeft door de corona-crisis? Dan is het normaal gesproken de bedoeling dat het ontslag via het UWV verloopt. De werkgever bekijkt welke werknemers voor ontslag in aanmerking komen (dit gaat via het zogenaamde afspiegelingsbeginsel) en dient een ontslagaanvraag in bij het UWV.

Niet zelf kiezen

Bij ontslag via het UWV moet de werkgever zich dus aan de regels van het UWV houden. Dit betekent dat hij niet zelf mag kiezen wie er ontslag krijgt. Dit is veel werkgevers een doorn in het oog. De meeste werkgevers hebben een hele duidelijke voorkeur voor bepaalde medewerkers en willen bijvoorbeeld het liefst af van die ene werknemer die vaak ziek is of die oudere werknemer die veel duurder is dan een jonger exemplaar. Dit zorgt ervoor dat werkgevers het UWV even laten voor wat het is en in veel gevallen zelf een ontslagvoorstel doen aan de werknemers die zij wel zouden kunnen missen.

Onterecht ontslagen

De betreffende werknemer heeft vaak geen idee. Natuurlijk ziet hij/zij dat het slecht gaat met de zaak. Er gaan meerdere mensen uit. Hierdoor gaan werknemers er vaak van uit dat alles volgens de regels gaat. En daar gaat het mis. De werknemer gaat in zijn onschuld akkoord met een vaststellingsovereenkomst en krijgt ontslag. Als het ontslag via het UWV was geregeld, zou hij/zij niet degene zijn geweest die ontslag had moeten krijgen. Op deze manier worden er momenteel veel mensen onterecht ontslagen.

Vraag om advies!

Wij roepen werknemers die te maken krijgen met ontslag dan ook op om niet zomaar akkoord te gaan met een voorstel van de werkgever. Geef gerust aan dat je tijd nodig hebt om juridisch advies in te winnen. Het gaat tenslotte om jouw toekomst! Voor gratis juridisch advies over jouw situatie kun je terecht bij de juridische medewerkers van De Nationale Adviesbalie. Zij zijn te bereiken op 088-6002800 of via het contactformulier.