“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Geen sollicitatieplicht voor oudere werkloze

9,5
Klanten vertellen

1338 beoordelingen

55-plussers zouden moeten worden vrijgesteld van sollicitatieplicht als zij in de bijstand zitten. In plaats daarvan zouden zij verplicht moeten worden om vrijwilligerswerk te gaan doen.

Ontmoedigd

De Nationale DenkTank komt met dit voorstel. Zij deden onderzoek naar dit onderwerp en kwamen tot de conclusie dat ouderen die moeten blijven solliciteren zo weinig kans hebben op succes, dat zij hierdoor alleen maar ontmoedigd raken. Door hen in plaats hiervan vrijwilligerswerk te laten doen, krijgen zij de mogelijkheid om toch een steentje bij te dragen aan de maatschappij en daarnaast hun uitkering te behouden.

Besparing zorgkosten

Het moeten solliciteren en alle afwijzingen die hiermee samenhangen brengen voor ouderen veel stress met zich mee. De Nationale DenkTank denkt dan ook, dat door het afschaffen van de sollicitatieplicht er een besparing van zorgkosten zal komen. De druk van het solliciteren valt weg en daarnaast werkt vrijwilligerswerk stressverlagend. Dit zou de gezondheid van de ouderen ten goede moeten komen.