“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1294 beoordelingen

Tot op heden zijn er geen problemen ontstaan door de nieuwe regels van de WW. Sinds de invoering van de tweede fase van de wet Werk en zekerheid op 1 juli moeten werklozen maandelijks doorgeven of ze bijverdiensten hebben gehad. Wanneer mensen dit niet doorgeven ontvangen ze geen uitkering.

Ondersteuning bij UWV

Het UWV was bang dat veel werklozen zouden vergeten het formulier in te vullen of dat mensen veel fouten zouden maken. Tot op heden lijkt dit mee te vallen. Het UWV had begin augustus al van een derde van de werklozen het formulier binnen. Het lijkt erop dat het instructiefilmpje op de website van het UWV veel nut heeft gehad. Ook bleef de klantenservice van het UWV afgelopen weekend open. Op die manier konden de vragen telefonisch beantwoord worden en ondersteunde het UWV de werklozen zo goed als mogelijk.

Stimulans om te werken

Werklozen worden door middel van de nieuwe wet gestimuleerd om aan het werk te gaan naast hun uitkering. Van elke euro die ze verdienen met ze zelf dertig cent houden naast hun uitkering.