Ontslag op staande voet is de meest vervelende vorm van ontslag. Door ontslag op staande voet kan je in één klap je baan en je uitkering kwijt zijn. Je zit dan in één keer zonder inkomen. Een werkgever mag een werknemer niet zomaar op staande voet ontslaan. Hier moet een dringende redenen voor zijn. De reden of de gevolgen van de reden moeten zo ernstig zijn dat er van de werkgever niet verlangd kan worden het dienstverband te laten doorlopen.

Wanneer ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet kan alleen gegeven worden als er een dringende reden is. Jouw daden of gedrag moeten de oorzaak van deze reden zijn. Voorbeelden van situaties die een dringende reden kunnen opleveren zijn:

  • geweld.
  • crimineel gedrag, zoals diefstal en fraude.
  • ernstige onbekwaamheid voor het uit te voeren werk.
  • werkweigering.
  • schending van de geheimhoudingsplicht.

Onverwijld ontslag geven

Een werkgever kan alleen op staande voet ontslag geven als hij dit onverwijld doet. Dat betekent dat hij je onmiddellijk moet ontslaan nadat de dringende reden heeft plaatsgevonden. De werkgever mag dus niet een week na het akkefietje tot ontslag op staande voet overgaan. Ook is de werkgever verplicht bij jou aan te geven waarom hij ontslag op staande voet geeft en moet hij de dringende reden kunnen bewijzen.

Reactie op ontslag op staande voet

Laat je niet direct uit het veld slaan wanneer je op staande voet ontslagen wordt. Reageer, net als op andere vormen van ontslag, in eerste instantie met een brief. Hierin geef je aan het niet eens te zijn met het ontslag en je beschikbaar te stellen voor werk. Dit alleen is echter niet genoeg. Wil je het ontslag op staande voet van tafel vegen, dan zul je ook andere actie moeten ondernemen. Doe dit binnen twee maanden. Hierna is er geen verweer meer mogelijk. Het is altijd verstandig om hierbij de hulp van een jurist of advocaat in te schakelen. Neem dan ook gerust contact op met onze juridische medewerkers. In veel gevallen is het ontslag op staande voet nog wel om te buigen naar een andere vorm van ontslag, waarbij je in ieder geval jouw recht op WW kunt behouden.

Ontslag op staande voet en WW-uitkering

Ben je op staande voet ontslagen? Wij raden je aan het ontslag aan te vechten. Als je dit niet doet, wek je de indruk dat het ontslag terecht is. Het UWV beslist dan dat je verwijtbaar werkloos bent wanneer je jouw WW-uitkering aanvraagt. Dit heeft tot gevolg dat je geen recht hebt op een WW-uitkering en zelfs gekort kunt worden op een eventuele bijstandsuitkering! Wij helpen je graag verder.