“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ontslag op staande voet

  • Ontslag op staande voet kan alleen bij een dringende reden.
  • Bij ontslag op staande voet heb je geen recht op een uitkering.
  • Schakel altijd direct een arbeidsjurist of advocaat in als je op staande voet wordt ontslagen!
9,3
Klanten vertellen

347 beoordelingen

Ontslag op staande voet is de meest vervelende vorm van ontslag. Bij ontslag op staande voet ben je in één klap je baan en je uitkering kwijt. Je zit ineens zonder inkomen. Een werkgever mag een werknemer nooit zomaar op staande voet ontslaan. Hier moet echt een dringende redenen voor zijn. De reden of de gevolgen van de reden moeten zo ernstig zijn, dat er van de werkgever niet verlangd kan worden het dienstverband te laten doorlopen. Wacht in deze situatie niet te lang met het zoeken van de eerste hulp! Onze medewerkers luisteren graag naar jouw verhaal en adviseren je vrijblijvend.

Wanneer ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet kan alleen gegeven worden als er een dringende reden is. Jouw daden of gedrag moeten de oorzaak hiervan zijn. Voorbeelden van situaties die gelden als een dringende reden zijn:

  • geweld;
  • crimineel gedrag, zoals diefstal en fraude;
  • ernstige onbekwaamheid voor het uit te voeren werk;
  • werkweigering;
  • schending van de geheimhoudingsplicht.

Onverwijld ontslag geven

Een werkgever kan alleen op staande voet ontslag geven als hij dit onverwijld doet. Dat betekent dat hij je onmiddellijk moet ontslaan, nadat de dringende reden heeft plaatsgevonden. De werkgever mag dus niet een week na het akkefietje tot ontslag op staande voet overgaan. Ook is de werkgever verplicht bij jou aan te geven waarom hij ontslag op staande voet geeft en moet hij de dringende reden kunnen bewijzen. Word je bijvoorbeeld beschuldigd van diefstal, dan zal de werkgever met bewijs moeten komen. Kan hij dit niet bewijzen, dan kan het ontslag vrij gemakkelijk van tafel worden geveegd.

Saskia werkt in een kledingzaak. Zij werkt altijd samen met verschillende collega’s en is eigenlijk zelden alleen in de winkel. Op een dag wordt zij naar kantoor geroepen. Er is geld uit de kassa verdwenen. De werkgever beschuldigd Saskia van diefstal. Saskia schrikt zich rot. Zij weet van niets. De werkgever is erg kwaad en geeft haar direct ontslag op staande voet.

Overdonderd door dit alles gaat Saskia naar huis. Ze weet niet goed wat ze moet doen. Uiteindelijk besluit zij een advocaat in te schakelen. Ze werkt er al 9 jaar en zij wil niet op deze manier aan de kant worden gezet. Al snel blijkt dat de werkgever helemaal geen bewijs heeft dat Saskia degene is die een greep in de kassa heeft gedaan. Het kan net zo goed een andere collega zijn geweest.

Onder druk van de advocaat wordt het ontslag op staande voet ingetrokken. Wel besluit Saskia dat het beter is om toch te vertrekken. Haar vertrouwen in de werkgever is helemaal weg. Ze gaan met wederzijds goedvinden uit elkaar. De advocaat zorgt ervoor dat Saskia een flinke transitievergoeding krijgt en ook gewoon haar recht op WW kan behouden.

Reactie op ontslag op staande voet

Laat je niet direct uit het veld slaan als je op staande voet wordt ontslagen. Reageer, net als op andere vormen van ontslag, in eerste instantie met een brief. Hierin geef je aan het niet eens te zijn met het ontslag en je beschikbaar te stellen voor werk. Bij ontslag op staande voet is dit niet genoeg. Wil je het ontslag op staande voet van tafel vegen, dan zul je ook andere actie moeten ondernemen. Doe dit binnen twee maanden. Hierna kun je er niets meer tegen doen. Het is altijd verstandig om hierbij de hulp van een jurist of advocaat in te schakelen. Neem dan ook gerust contact op met onze juridische medewerkers. In veel gevallen is het ontslag op staande voet nog wel om te buigen naar een andere vorm van ontslag, waarbij je in ieder geval jouw recht op WW kunt behouden. Lukt dit niet, dan zal de kantonrechter naar de zaak kijken en bepalen of het ontslag onredelijk is of niet.

Ontslag op staande voet en WW-uitkering

Ben je op staande voet ontslagen? Dan raden wij je aan het ontslag aan te vechten. Doe je dit niet, dan wek je de indruk dat het ontslag terecht is. Het UWV beslist dan dat je verwijtbaar werkloos bent. Je krijgt dan geen WW-uitkering en je kunt zelfs gekort worden op een eventuele bijstandsuitkering! Wij helpen je graag verder.

Meer informatie