“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Het lijkt goed te gaan met de werkloosheid. De cijfers laten een flinke daling zien in de werkloosheidcijfers. Er is echter ook een groep die in deze cijfers niet wordt meegenomen. Dit zijn de 55-plusser die zo ontmoedigd zijn dat ze de zoektocht naar werk hebben opgegeven.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is iemand langdurig werkloos als hij of zij een jaar of langer geen betaald werk heeft gehad, maar wel op zoek is naar een baan en daarvoor beschikbaar is.

Daling zegt niet alles

Het aantal langdurig werklozen onder 55-plussers daalde vorig jaar tot ongeveer 80.000. Deze daling zegt niet alles. Mensen die het niet meer proberen, tellen immers ook niet meer mee. Een aantal zal inderdaad een baan hebben gevonden. Maar er zijn er ook die met pensioen zijn gegaan of zich niet mee op de arbeidsmarkt begeven.

Werkloosheid hardnekkig

De werkloosheid onder 55-plussers is hardnekkig. Veel van hen zijn al jaren werkloos en hebben er al honderden sollicitaties opzitten. Dirk Jan Braggaar (58) werd in 2011 ontslagen bij een reorganisatie. Ondertussen is hij al bijna zes jaar werkloos. “Ik heb honderden keren gesolliciteerd en werd gemiddeld maar een keer per jaar uitgenodigd voor een gesprek. Ik heb er geen vertrouwen meer in. Je probeert alles, maar je bestaat niet meer”, zo zegt Braggaar.

Jonge werknemers hebben de voorkeur

Hoofdeconoom van het CBS Van Mulligen geeft aan dat de arbeidsmarkt vooral voor ouderen vertraagd reageert op de economie. “Ouderen vliegen er bij een bedrijf vaak als laatste uit, omdat zij een vast contract hebben. Maar ze zijn ook de laatste die weer profiteren van het economische herstel, doordat bedrijven vaak een voorkeur hebben voor jongere werknemers als er weer meer werk ik.