“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Belangrijke informatie bij langdurige ziekte

13 jun, 2024 | Algemeen
9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen

In Nederland zijn de regels rondom langdurige arbeidsongeschiktheid door ziekte helder vastgelegd. Wij vatten de belangrijkste informatie voor jou samen.

Hoe zien de eerste twee jaar eruit bij ziekte?

Hoe zit het wanneer je jezelf ziek meldt? Zo zien de eerste twee jaar en re-integratie er ongeveer uit:

 • Binnen één week na ziekmelding meld jouw werkgever je aan bij de arbo-arts.
 • Na zes weken maakt de arbo-arts een probleemanalyse.
 • Binnen acht weken óf twee weken na de probleemanalyse stel je samen een plan van aanpak op voor de re-integratie.
 • Iedere zes weken vindt er een gesprek plaats met de werkgever m.b.t. de voortgang.
 • Bij langdurig verzuim dient de werkgever een re-integratiedossier bij te houden. Hierin staat het verloop van je ziekte en alle activiteiten die gedaan zijn om weer aan het werk te kunnen. Het plan van aanpak is daar onderdeel van.
 • De werkgever en jij stellen een casemanager aan. De casemanager begeleidt en controleer het plan van aanpak.
 • In week 42 meldt je werkgever je ziek bij het UWV.
 • Tussen week 46 en week 52 vindt de eerstejaarsevaluatie plaats. Hier wordt ook besproken hoe jullie het tweede jaar in willen gaan. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat je bespreekt hoe de afgesproken doelen bereikt gaan worden.
 • Ben je na 20 maanden nog niet volledig aan het werk? Dan stelt je werkgever in overleg met jou een re-integratieverslag op.
 • Kun je na 87 weken nog niet (volledig) werken? Dan krijg je van het UWV een aanvraag voor een WIA-uitkering. Dit formulier moet je binnen 3 weken terugsturen naar het UWV, dat vervolgens het re-integratieverslag beoordeelt en een WIA-keuring uitvoert.

Rechten en plichten

 1. Loondoorbetaling
  Je hebt recht op loondoorbetaling gedurende de eerste twee jaar van ziekte. Dit is minimaal 70% van je laatste salaris.
 2. Plichten werkgever
  Jouw werkgever is verplicht om samen met jou een re-integratie plan op te stellen.
 3. De werkgever dient zich ook te houden aan het plan van aanpak tijdens de re-integratie. Advies van de arbo-arts is altijd leidend. Bij de beoordeling van het re-integratieverslag onderzoekt het UWV of de werkgever zich ook aan zijn plichten heeft voldaan. Is dit niet het geval, dan kan het UWV een sanctie opleggen aan de werkgever waardoor hij misschien wel een jaar langer moet doorbetalen.
 4. Arbo-arts
  Je hebt recht om een arbo-arts te zien. De arbo-arts begeleidt je tijdens jouw ziekte en beoordeelt je arbeidsongeschiktheid.
 5. Meldingsplicht
  Je moet je tijdens ziekte tijdig melden bij je werkgever en de adviezen van de arbo-arts opvolgen. Je hoeft de werkgever alleen te laten weten dat je ziek bent. Je bent niet verplicht om aan te geven wat je klachten zijn. Deze mag de arbo-arts wel opvragen.
 6. Re-integratieplan
  Samen met je werkgever stel je een plan op voor je terugkeer naar werk. In dit plan worden doelen en stappen omschreven.
 7. Evaluatiemomenten
  Tijdig en regelmatig vinden verschillende evaluatiemomenten plaats om de voortgang te bespreken. Indien nodig wordt het plan van aanpak aangepast.
 8. In alle gevallen dien je mee te werken aan de re-integratie, anders kan de werkgever je loon opschorten of stopzetten. Dit kan ontslag als gevolg hebben.
 9. Je moet bereikbaar zijn voor de werkgever en arbo-arts.
 10. Je bent verplicht om te verschijnen bij de geplande afspraken bij de arbo-arts.
 11. Je mag jouw genezing niet belemmeren en je moet er alles aan doen om beter te worden
 12. Je dient je te houden aan de afspraken van het Plan van Aanpak.